Home

Achtergrond

Meerprijs voor residuvrij fruit

Een groep van twintig telers in Nederland heeft veelbelovende resultaten geboekt met residuvrije Conférence-peren.

De telers kregen een meerprijs voor hun product, dat vooral in Engeland is afgezet. Bij een kleinschaliger project met Elstar waren resultaten eveneens goed. De peren van de oogst van 2008 kenden in mei dit jaar slechts een percentage vruchtrot van 2,7 procent, wat heel acceptabel is vergeleken met gangbare partijen. Er zijn onderlinge verschillen, met flinke uitschieters naar boven. De peren zijn via diverse handelspartijen als Jover, Fruitmasters en Timmermans hoofdzakelijk afgezet op de Britse markt. De telers kregen een meerprijs.

De peren zijn residuvrij, maar niet residuvrij geteeld. Telers pasten chemische middelen toe, maar stopten gemiddeld eind juni met bespuiten. Vanaf dan werd gewerkt met biologische middelen en bladvoeding. Daardoor werd er bij de oogst geen residu meer aangetroffen. Tot mei dit jaar hielden de vruchten zich prima in de bewaring, maar in juni steeg het percentage vruchtrot explosief naar 18 procent.

Fruitteler Anton Jongerius uit Dinteloord was de eerste teler die in 2006 startte met het project. "Ik had geen idee, maar het heeft zeer goed uitgepakt." De teelt vergt wel wat aanpassingen; zo oogst hij met een hoogwerker om direct in het fust te oogsten en moet hij zorgvuldig plukken. De extra arbeid maakt zijn kostprijs iets hoger, maar de meerprijs maakt dat goed.

Henny Balkhoven van adviesbureau Fruitconsult, dat de telers begeleidt is opgewekt over de resultaten, maar waakt voor teveel enthousiasme. "De teeltbedrijven zijn onderworpen aan strenge selectiecriteria. Vooral telers met een lage ziektedruk zijn geselecteerd."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.