Home

Achtergrond 243 x bekeken

Meer dan 3 miljoen euro mestboetes

Dienst Regelingen heeft over het jaar 2007 meer dan 3 mil­joen euro aan mestboetes uitge­schreven. 119 landbouwbedrijven kregen boetes variërend van 1.000 tot 450.000 euro.

Ongeveer 2.500 bedrijven wer­den door Dienst Regelingen en de AID nader onderzocht. Hierbij was vooral aandacht voor het na­leven van de gebruiksnormen en de verantwoordingsplicht. Wan­neer er bij controle duidelijk werd dat er een overtreding was be­gaan, kreeg de ondernemer de kans om te bewijzen dat er geen sprake was van overtreding.

In totaal legde Dienst Regelin­gen 97 boetes op voor overtredin­gen op de gebruiksnormen en 48 boetes voor overtredingen van de verantwoordingsplicht. De komende jaren richt het mi­nisterie van LNV zich bij contro­les op het mestbeleid vooral op grote overtreders. Het ministerie wil hiermee een signaal afgeven, omdat bij deze overtredingen de milieurisico’s groter zijn. Bij de administratieve contro­les op de naleving van het mestbe­leid in 2007 werden 2.114 boetes opgelegd, voor bijvoorbeeld het ontbreken van vervoersbewijzen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.