Home

Achtergrond

Meer aanvragen noodleningen in Westland

De crisis in de glastuinbouw dwingt 33 tuinders in het Westland tot het aanvragen van een noodkrediet bij hun gemeente. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Westland.

De 33 bedrijven vroegen dit jaar bedrijfskapitaal aan op grond van de regeling Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Een Bbz-krediet geldt voor ondernemers die tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken en geen krediet van de bank krijgen. Het betreft hoofdzakelijk siertelers. Drie groentetelers vroegen een krediet aan.

Het aantal aanvragen voor een gemeentelijke lening is dit jaar opvallend gestegen. Elf tuinders deden in heel 2008 beroep op de regeling. Gemiddeld lag het aantal aanvragen van tuinders de laatste jaren op 20. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de stijging duidelijk een gevolg van de tuinbouwcrisis. Begin jaren negentig, eveneens een moeilijke periode voor tuinders, varieerde het aantal aanvragen van 60 tot 70.

De gemeente kende 8 van de 33 aanvragen goed en heeft nog 21 dossiers in behandeling. Vier aanvragen werden afgewezen. De 12 afgehandelde dossiers betreffen allemaal sierteeltbedrijven. De bedrijven is een rentedragende lening van maximaal 178.000 euro verstrekt.

Looptijd

De looptijd is tien jaar bij een rentepercentage van 7 procent. Voorwaarde voor de gemeente om een bedrijf een lening te verstrekken is dat het bedrijf in theorie levensvatbaar is.

Eerder dit jaar bleek dat elf tuinders vorig jaar een beroep deden op de Bbz. Destijds betrof het ook voornamelijk siertelers. Een verband met de crisis durfde de gemeente toen niet te leggen. De tuinders kwamen vooral in financiële moeilijkheden door mislukte teelten.
Uit de cijfers blijkt dat vooral siertelers het water aan de lippen staat. Slechts drie voedingstuinbouwbedrijven vroegen krediet aan. De financiële situatie is hoe zorgelijk ook nog redelijk positief omdat ze relatief weinig kosten maken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.