Home

Achtergrond 242 x bekeken

Landbouw schaadt natuur meest

De natuur in landbouw­gebieden is er een stuk slechter aan toe dan de natuur in niet­landbouwgebieden.

Dat blijkt uit een studie naar soortenbehoud in de Europese Unie. De studie, in opdracht van de Europese Commissie, brengt de conditie in kaart waarin Euro­pees beschermde gebieden en dier- en plantensoorten zich be­vinden. Het verslag bestrijkt de periode 2001-2006, en omvat 216 habitattypen en 1.182 soorten.

Slechts 7 procent van de natuur in landbouwgebieden krijgt het predikaat ’gunstig’; in niet-land­bouwgebieden is dat 21 procent. De verklaring ligt in de intensive­ring van de landbouw, de bevol­kingskrimp op het platteland en slecht landschapsbeheer. Naast graslandgebieden wor­den ook de (soorten in de) ’wet­lands’ en kuststreken ernstig be­dreigd, onder meer ook door kli­maatverandering en toerisme.

De EU heeft zich eerder ten doel gesteld om de achteruitgang van soorten in Europa rond 2010 een halt te hebben toegeroepen. Dat doel is enkele jaren geleden al op­gegeven, als zijnde onhaalbaar. Milieucommissaris Stavros Di­mas signaleerde positieve ontwik­kelingen. ”Maar het is te vroeg om onszelf een schouderklopje te geven. Het behoud van kwetsbare habitats en soorten zal nog veel tijd en inspanning vergen.” Dimas verwacht echter de ko­mende tien jaar grote verbeterin­gen, onder meer door het netwerk van Europees beschermde na­tuur, Natura 2000. Opmerkelijk is de gebrekkige kennis over veel gebieden en soor­ten: van 13 procent van de habitat­types en 27 procent van de soorten is de staat van instandhouding onbekend.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.