Home

Achtergrond

Kabinet steekt 113 miljoen euro in Veenweiden

Het kabinet steekt 113 miljoen euro in de Westelijke Veenweiden om de bodemdaling tegen te gaan en het waterbeheer te verbeteren.

De Westelijke Veenweiden is het plaasen- en weidengebied op de grens van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Dat heeft het kabinet vandaag op voorstel van de ministers Jacqueline Cramer(VROM) en Gerda Verburg (Landbouw en Natuur) besloten.
Naast het geld van het rijk worden ook andere, regionale budgetten geïnvesteerd in gebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen en Wilnis-Vinkeveen. In totaal gaat het om een budget van ruim 500 miljoen euro.

De provincies krijgen de regie en moeten uiterlijk in 2014 aan de slag. De aanpak zal per gebied verschillen. Het tegengaan van veenbodemdaling en het verbeteren van de waterhuishouding is bijvoorbeeld ook belangrijk voor natuurontwikkeling, sanering van glastuinbouw en/of het economisch rendabel houden van de landbouw via kavelruil en bedrijfsverplaatsing.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.