Home

Achtergrond

KCB brengt problemen handelsnormen in kaart

Handelskoepel Frugi Venta en Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) bezoeken deze week Nederlandse handelsbedrijven om in kaart te brengen welke problemen zijn ontstaan door het nieuwe Europese stelsel van handelsnormen voor groente en fruit.

Nederland interpreteert de EU-handelsnormen strenger dan andere lidstaten. Waar landen als België, Spanje en Engeland zich voor kwaliteitsinspecties toeleggen op de tien grootste producten of de oude groep van 36 producten waarvoor normen golden, houdt Nederland zich vast aan een groep van ongeveer 400 producten. Dat leidt tot meer kwaliteitscontroles. "Bedrijven die handelen in exoten, die voorheen buiten de controles vielen worden nu steekproefsgewijs gecontroleerd; dat leidt tot logistieke vertraging en doet de concurrentiepositie geen goed," aldus een woordvoerder van Frugi venta.

De resultaten van de inventarisatie kunnen aanleiding zijn voor sommige producten een soepeler kwaliteitscontroleregime te hanteren. Bijvoorbeeld als zich geen noemenswaardige kwaliteitsproblemen voordoen. Nederland zou in dat geval wat betreft kwaliteitscontroles meer opschuiven naar andere lidstaten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.