Home

Achtergrond

Handel: nieuwe afzetnormen hinderen export

Exportbedrijven ervaren problemen bij im- en export van groente en fruit door het stelsel van nieuwe handelsnormen per 1 juli.

Nederlandse eisen gaan hierin verder dan andere EU-landen, zo meldt koepel Frugi Venta. De organisatie krijgt signalen van exporteurs dat de controle- en administratieve taken bij export buiten de EU stroever verlopen. Dat kost extra tijd en kosten, zegt secretaris Leo Welschen.

Nederlandse bedrijven moeten nu alle producten aanmelden voor kwaliteitscontrole. Voor 1 juli gold dat voor 36 door de Europese Unie geregistreerde producten. Een Nederlandse werkgroep met daarin ook de handel, kwaliteitscontroleur KCB, PT en LNV besloten tot die aanpak zodat inzicht blijft bestaan in de handelsstromen door Nederland.

Het KCB houdt statistieken bij van de internationale handel en wil zo meer weten over de producten die bedrijven verhandelen. Met dat inzicht kan het KCB meer gerichte controle uitvoeren.

Volgens Welschen was de handel betrokken bij de voorbereiding, maar blijken andere landen minder vergaande uitwerkingen van de handelsnormen te hanteren. Zo zijn er landen die maar voor tien producten controle-eisen hebben ingevoerd. Het gaat daarbij om handel met landen buiten de EU. Frugi Venta verzamelt voorbeelden om die mogelijk bij de overheid aan te kaarten.
De handel in komkommers meldt deze week geen nadelige effecten te hebben ondervonden.

Of registreer je om te kunnen reageren.