Home

Achtergrond

Gelderland zet aanwijzing natte natuur in de wacht

Het Gelderse provincie­bestuur wacht met de aanwijzing van natte landbouwgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Provinciale Staten zijn het niet eens met het voorstel van Gede­puteerde Staten (GS) om vijf land­bouwgebieden te vernatten. De staten willen dat eerst goed beke­ken moet worden waar natte na­tuur nodig is en hoeveel grond daarvoor beschikbaar moet komen. Het gaat in de plannen van het colleg van GS om 300 hectare in de gehele provincie.

Volgens provinciaal voorzitter Ben Lichtenberg van LTO Noord heeft GS een verstandig besluit genomen, omdat de oorspronke­lijke plannen tot veel onrust heb­ben geleid. ”Het is helemaal niet zeker of deze uitbreiding van de EHS wel nodig is. Dat moet je eerst zorgvuldig onderzoeken.”

De EHS is een netwerk van be­staande en nog te ontwikkelen natuurgebieden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.