Home

Achtergrond 246 x bekeken

Geen natuurvergunning bij wegaanleg

De plicht om te toet­sen of wegenaanleg schade toe­brengt aan natuurgebieden moet worden opgenomen in het tracé­of wegaanpassingsbesluit.

De verplichte natuurvergunning zou dan kunnen vervallen. Dat schrijft minister Camiel Eurlings (verkeer) in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief gaat Eurlings onder meer in op de gevolgen van Natura 2000 voor de aanleg van wegen. Samen met collegaminister Gerda Verburg (landbouw en natuur) bereidt hij een voorstel voor.

Ook de wegenaanleg dreigt te stokken door de strenge natuur­wetgeving. Net als in de landbouw is de stikstofneerslag de grootste boosdoener. Daarnaast heeft de natuur te lijden van geluid en licht van het verkeer.Eurlings noemt de aanleg van de N18, A74 en A2 Leenderheide – Valkenswaard als lopende weg­projecten, die de natuurtoets ver­moedelijk niet zullen doorstaan. Daarnaast vreest de minister de hoge onderzoekslasten.

De landbouw loopt al langer aan tegen de beperkende invloed van de Europese Habitatrichtlijn. Saillant detail is dat in landbouw­kringen vaak wordt gewezen op de grotere vervuiling door het wegverkeer. Het grootste probleem waar landbouw en verkeer in eerste in­stantie mee te maken hebben is onzekerheid; meer algemene be­grippen uit de Habitatrichtlijn zijn nog nauwelijks getoetst door de rechter.

De beheerplannen voor de 162 Natura 2000-gebieden kunnen meer duidelijkheid brengen. De helft daarvan moet in grote lijnen in september klaar zijn, heeft mi­nister Verburg bepaald. Voor de rest geldt 2013 als uiterste datum.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.