Home

Achtergrond

Geen landbouwvrijstelling vanaf datum verpachting

De landbouwvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting is alleen van toepassing als de grond in het eigen landbouwbedrijf wordt gebruikt.

Als de grond door derden wordt gebruikt mist de landbouwvrijstelling toepassing. Dit heeft tot gevolg dat de waardeontwikkeling tijdens de periode van verhuur/verpachting belast is.

Een mooi voorbeeld van hoe de landbouwvrijstelling uitpakt bij verhuur komt naar voren in een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Kort samengevat is de uitspraak van het Hof de volgende:

X exploiteert een tuindersbedrijf. Eind 1999 brengt hij percelen cultuurgrond over van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen. In verband daarmee belast de inspecteur in 1999 bij X bestemmingswijzigingswinst.
Rechtbank Haarlem stelt vast dat X vanaf 1 januari 1994 de percelen grond is gaan verhuren. De belaste bestemmingswijzigingswinst is het verschil tussen de waarde in het economische verkeer (WEV) en de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB). In verband met de verhuur is de WEVAB per 1 januari 1994 bepalend indien die waarde in 1994 lager is dan die in 1999. De inspecteur maakt dit aannemelijk met behulp van taxatierapporten. De belaste bestemmingswijzigingswinst wordt vastgesteld op € 101.302.

X gaat in hoger beroep. Hof Amsterdam vernietigt de uitspraak van de rechtbank. Het hof stelt de WEV in goede justitie op een lager bedrag vast en berekent de belaste bestemmingswijzigingswinst op € 83.836. Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat percelen per 1 januari 1994 zijn onttrokken aan de uitoefening van het landbouwbedrijf. Voor de landbouwvrijstelling komen alleen percelen in aanmerking die feitelijk worden gebezigd in het eigen landbouwbedrijf in fysieke zin. De percelen liggen 18 km van de bedrijfslocatie van X, en zijn de gehele periode van begin 1994 tot eind 1999 verhuurd geweest aan derden, die de percelen binnen hun eigen landbouwbedrijf hebben gebruikt. De landbouwvrijstelling is daarom vanaf 1994 niet meer van toepassing.

Meer informatie: Hof Amsterdam, MK III, 28 mei 2009, nr. 07/00532

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.