Home

Achtergrond

Faunafonds versoepelt regels

Het Faunafonds ver­soepelt de regels voor het verha­len van ganzenschade op perce­len grasland, graszaad en graan.

De grondgebruiker kan vanaf zes maanden na inzaai volstaan met jacht. Er hoeft dan geen stok met vlaggen of knalapparaat meer te worden plaatsen. Volgens de regels van het Faunafonds is de grondgebruiker verantwoordelijk voor het voor­komen en beperken van schade. Daarom stelt het fonds eisen aan boeren voordat het uitkeert. Het inzetten van visuele middelen, twee vogelverschrikkers per hec­tare, leidt bij veel boeren tot er­gernissen.

Volgens secretaris Henk Re­voort heeft het Faunafonds de re­gels versoepeld omdat steeds dui­delijker werd dat de verplichte afschrikmethoden weinig tot niets meer uithalen wanneer het gewas, en dan met name granen, hoog groeit.

Het aantal ganzen dat overwin­tert en overzomert is sinds 2002 sterk gegroeid, aldus Revoort. Er overwinteren zo’n twee miljoen ganzen en 800.000 smienten in Ne­derland. Ze eten circa 1 kilo droge stof, bijvoorbeeld gras, per dag. Ze veroorzaakten vorig jaar het grootste deel van de in totaal 11,2 miljoen euro die het fonds uit­keerde. Steeds meer grauwe gan­zen en kolganzen blijven ook in de zomer. ”Het betreft vaak aange­schoten beesten die niet meer te­rug naar Spitsbergen of Siberië kunnen vliegen. Ze blijven en planten zich voort.”

Het ministerie van landbouw heeft voor de winterperiode fou­rageergebieden aangewezen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.