Home

Achtergrond 1 reactie

Extra bufferzones rond Natura 2000-gebied niet nodig

Het instellen van extra bufferzones rond Natura 2000-gebieden is niet nodig.

Dat schrijft minister Gerda Verburg (LNV) aan de Eerste Kamer. De Senaat nam eind vorig jaar een motie aan van de SP, waarin onder meer werd gevraagd om bufferzones rond Europees beschermde natuurgebieden. In die zones zou vooral extensieve landbouw moeten plaatsvinden.

Volgens minister Verburg kennen veel Natura 2000-gebieden feitelijk al bufferzones, omdat ze omringd worden door de nationaal beschermde natuur van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

In de EHS wordt extensieve landbouw al gestimuleerd door subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Voorts is het instellen van bufferzones niet altijd nodig om soorten te beschermen.

De landbouwcommissie in de Eerste Kamer spreekt morgen over het beleid voor Natura 2000-gebieden. Deze worden beschermd op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    Weer een buffer om de buffer, dan nog een EHS en dan nog agrarisch natuurbeheer,wat moet die boer dan nog ? Blijkbaar is het nooit genoeg!!

Of registreer je om te kunnen reageren.