Home

Achtergrond

Even niet moeilijk doen

De maatregelen die de EU wil voor de zuivel zijn mager. Maar nee zeggen kan altijd nog.

Welbeschouwd is het een mager pakket dat de Europese Commissie afgelopen week presenteerde. Het zal melkveehouders die moeilijk zitten niet redden, het zal de melkprijs geen dubbeltje omhoogbrengen. De Commissie houdt bikkelhard vast aan het langetermijnbeleid van afbouw van de quotering en het ‘begeleiden’ van de sector naar een minder beschermde markt. Een koersverandering zit er dus niet in.
Maar het gaat te ver om in de teleurstelling hierover de neus op te halen voor wat er wél in het vat zit. Een langere inzet van marktordeningsinstrumenten als interventie van boter en melkpoeder en particuliere opslagsteun is een pluspunt. Hetzelfde geldt voor de promotie van zuivel: het kan niet dé oplossing zijn, maar alle beetjes helpen. Ook de mogelijkheid superheffingsgeld in te zetten voor sanering is nog niet zo gek.
Belangrijker én politiek gevoeliger is het voorstel om de steun die lidstaten zelf aan boeren mogen geven, te verdubbelen van €7.500 naar €15.000 per bedrijf. Ook dit zijn geen bedragen die bedrijven van de ondergang redden. Maar opgeteld zijn het wel mogelijk tientallen miljoenen euro’s extra. Die mag de sector niet laten lopen. De kans is groot dat Nederland hier principiële bezwaren tegenin zal brengen. Verruiming van de steun per land is in feite een vorm van renationalisatie van het landbouwbeleid. En daar heeft Nederland als exportland theoretisch helemaal geen belang bij. Maar als de andere lidstaten, Frankrijk en Duitsland voorop, deze ruimte wél benutten, is het onverteerbaar als die Nederlandse boeren aan de neus voorbijgaat. Dan moet de ideologie wijken voor brood op de plank.
Een heel zinnige reactie op het Commissie-voorstel kwam van de Belgische Boerenbond. Die vindt de aandacht te eenzijdig gericht op de zuivelsector, terwijl de overige sectoren het ook zwaar hebben. Juist deze landbouwbrede regeling komt daaraan tegemoet.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.