Home

Achtergrond

Eerste ontheffing voor tijdelijke natuur

Op een braakliggend terrein van Haven Amsterdam krijgt de natuur de komende jaren ruim baan.

Minister Gerda Verburg van LNV heeft vandaag het startsein gegeven voor de eerste proef met tijdelijke natuur.

In Nederland is ongeveer 35.000 hectare braakliggende grond, aangekocht door overheden en projectontwikkelaars die in de toekomst de grond willen gebruiken voor bijvoorbeeld woningbouw. Daar gaat vaak jaren over heen en in die periode gebeurt er niks met de grond. Uit angst voor belemmeringen door de flora- en faunawet weren de meeste projectontwikkelaars natuur op hun terrein. Maar met het nieuwe project worden de grondeigenaren er van verzekerd dat de natuur weer weggehaald mag worden als ze willen gaan bouwen, ongeacht aanwezigheid van beschermde flora of fauna.

In Amsterdam gaat het om een terrein van 8 hectare dat de bestemming havengebonden bedrijfsactiviteiten heeft. Het is nog niet bekend welk bedrijf zich hier gaat vestigen en wanneer het terrein in gebruik wordt genomen. Het project met de tijdelijke natuur loopt 10 jaar of tot het moment dat er gebouwd moet worden. De verwachting is dat behalve broedvogels ook bijvoorbeeld rugstreeppadden, kikkers en de rietorchis zich tijdelijk vestigen op het terrein.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.