Home

Achtergrond 2 reacties

Duidelijke keuze

De zuivelcoöperaties willen na 2015 geen productiebeperking of tweeprijzensysteem.

De Nederlandse zuivelcoöperaties zien niets in een tweeprijzensysteem voor als straks de melkquotering is afgeschaft. Melkveebedrijven kunnen dan ongebreideld gaan groeien, althans niet gehinderd door een gebrek aan melkquotum. Die grote groeiers drukken de gemiddelde melkprijs. Per definitie is dat zo in een situatie waarin het ene product meer oplevert dan het andere. Niet alle melk gaat in de toetjes of in de merkkaas. Melk die wordt verwerkt tot minder lucratieve producten drukt de gemiddelde uitbetaalprijs.
Zeker in de overschotsituaties als de huidige drukken straks de grote groeiers met al hun extra melk de gemiddelde melkprijs van de coöperatie. Als de quotumrem eraf gaat, kan het melkprijseffect wel eens in heel sterke mate optreden. Dan kan een situatie ontstaan zoals die er ook was na invoering van de superheffing, nu 25 jaar geleden. Boeren die jarenlang dezelfde hoeveelheid melk produceerden, en in hun ogen daardoor nauwelijks hadden bijgedragen aan boterbergen en melkplassen, werden bij de quotumkortingen net zo hard aangepakt als hun collega’s die sterk waren gegroeid en op de valreep snel bijbouwden of bestaande stallen tot aan de rand volstopten met koeien. De oneerlijkheid daarvan werd door de EU niet meegewogen.
Nu is het niet de overheid, maar zijn het de coöperaties, de boeren zelf, die een systeem kunnen ontwerpen. Met de keuze van de coöperaties voor behoud van een eenprijssysteem of met de afwijzing van een fabriekssysteem van productiebeperking geven ze aan vertrouwen te hebben in de wereldzuivelmarkt en hun positie op die markt. Ze geven aan geen andere sturingsinstrument nodig te hebben dan de ledenstop of beperking van de aanvoer van niet-ledenmelk. De coöperaties willen leden-groeiers geen strobreed in de weg leggen. De dynamiek in de zuivelsector moet blijven, zeggen ze.
Dat is een duidelijke keuze.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    landmand

    De grote groeiers krijgen juist in deze tijden de hardste klappen(grote verliezen) dus zal hun eigen vermogen zover terug lopen dat hun bedrijf in de gevaren zone komt Boven dien zal niemand kunnen investeren bij de huidige melkprijs(de bank zal geen krediet verstrekken) dus die groei zal wel meevallen.

  • no-profile-image

    Arend Otten

    Dynamiek is belangrijk maar een goede melk prijs is belangrijker.53 euro cent via en op www.milkmarketingplan.com dan wordt het echt dynamisch.

Of registreer je om te kunnen reageren.