Home

Achtergrond

Copa-Cogeca: telers zaaien minder graan

Akkerbouwers in Europa zullen komend najaar minder graan zaaien.

De graanprijzen zijn te laag om de teeltkosten terug te verdienen, stelt de Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca. "De samenleving moet zich bewust worden van de gevolgen van een verdere daling van de Europese productie", stelt de organisatie in een persbericht. "Zeker in een tijd dat voedselzekerheid een belangrijk onderwerp is geworden op de politieke agenda."

Graantelers gebruiken als gevolg van de lage graanprijzen minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor daalt de productie verder, stelt de organisatie. "De dalende productie leidt tot grotere prijsschommelingen. Het leidt er toe dat de sector af ziet van investeringen voor de langere termijn."

Of registreer je om te kunnen reageren.