Home

Achtergrond 1 reactie

Centrum voor 'muggenziften' begint werkzaamheden

Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) is deze maand zijn werkzaamheden begonnen. Het CMV moet hét kenniscentrum worden voor de verspreiding van humane en dierziekten door insecten in Nederland.

De kennis van deze 'vectoren', met name muggen en knutten, is nog beperkt en verspreid over verschillende instellingen. Het CMV moet hier verandering in brengen. Het centrum maakt deel uit van het Nationaal Referentielaboratorium van de Plantenziektenkundige Dienst (PD).

Het uitbreiden van de kennis over vectoren is nodig, gelet op de toename van de wereldhandel en op de klimaatverandering; daardoor komen de vectoren, én daarmee ziektes, nu op plaatsen voor waar ze eerder niet werden aangetroffen.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  will jansen

  Waarom wordt in dit artikel niet vermeld welke invloed de grootschalige herinrichting van ons land zal hebben, die in het komend (amper) decennium gepland staat?
  (Natura 2000, EHS, Groene Ruggengraat, Natte As: stilstaand water, ruigtes, het geheel wordt als een web over Nederland uitgespreid, in combinatie met het netwerk van trekvogelopvanggebieden: voorwaar een ideaal leefgebied voor allerhande vectoren: diverse soorten muggen, knut, wrangvlieg, teken (comorbiditeit).

  Het insekten-verspreidend vermogen van trekvogels - waaronder ganzen, die grote afstanden afleggen en overal kunnen landen wordt in het algemeen weggehouden uit de aandacht. De boeren moeten wasplaatsen aanleggen. dan komt alles goed.

  Maar de machtige groei van bijvoorbeeld de ganzenpopulaties en de keuze om ganzen te laten overwinteren in landbouw gebieden die in toenemende mate doorkruist en omringd worden door ruige natuurstroken kan niet zonder gevolgen blijven.

  De verbindingen tussen de ruige vectorbroedgebieden en de stedelijke bevolkingsconcentraties,liggen vast, nu eenmaal is gekozen voor het aanleggen van ruige natuur en moerasstroken langs spoorlijnen, verkeerswegen en watergangen. De nieuwe natuur houdt blijkbaar in dat natuur en techniek met elkaar verbonden móeten worden.
  Op deze wijze worden de vectoren naadloos de grote steden ingeloodst.
  Zie bijv. de berichten over teken in de tram in Amsterdam: door honden uit het A'damse Bos meegebracht.
  Alles met alles verbinden is niet per definitie een wijs en gezond uitgangspunt.Maar wie beseft dat dit onderdeel uitmaakt van wat als "mobiliteit" wordt aangeduid?

  Overigens: de Flora- en Faunawet ziet op de bescherming van alle in het wild levende plant en diersoorten; aan de vectoren wordt geen bijzondere aandacht geschonken.

  Dus rijst de vraag welk doel met dit monitoren wordt beoogd?
  Het bestuderen van de verspreiding van ziektes door vectoren tijdens grootschalig herinrichting van Nederland onder de Habitat richtlijn en de EHS houdt feitelijk in dat Nederland verandert in een proefgebied, waarin mens en dier proefpersonen zijn.
  In hoeverre zich deze gang van zaken verhoudt tot de ligging aan de kust van Europa in een knooppunt van internationale functies met een hoge bevolkingsdichtheid is nog maar de vraag.

  Zie alleen maar de ontwikkeling van de tekenpopulatie in Nederland in de afgelopen tien jaar. En de daarmee samenhangende verspreiding van de ziekte van Lyme, die bij Staatsbosbeheer inmiddels tot beroepsziekte is verklaard.

  Wie prognotiseert nu de schade die kan worden ge"effect"ueerd door de plannen uit de nota "Randstad Urgent" en ook de Groene Ruggengraat, welke alle oost- west verbindingen moet gaan verbinden. En wie voegt vervolgens in de Flora en Fauna wet het nodige toe?

  Will .

Of registreer je om te kunnen reageren.