Home

Achtergrond

Belgen telen minder graan

De Belgische akkerbouwers verbouwen dit jaar 4,3 procent minder graan.

Het graanareaal krimpt naar 278.598 hectare, exclusief 68.219 hectare korrelmais, blijkt uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling van het Belgische NIS. Vorig jaar werd 291.153 hectare graan verbouwd. In 2007 was dat 271.655 hectare.

De Belgische akkerbouwers telen ook minder bieten (-3,6 procent), vlas (-6,6 procent) en korrelmais (-5,3 procent). De EU heeft het suikerbeleid hervormd waardoor minder quotumbieten kunnen worden geteeld. Verder kunnen de toeslagrechten op vlas en mais dit jaar worden geïnd via andere gewassen.

Er is een verschuiving naar andere gewassen. Het areaal cichorei groeit met 3,9 procent. Er staat ook meer zaadteelt (+24,1 procent), voedergewassen (+1,2 procent) en vollegrondsgroente (+4,2 procent). Het areaal consumptieaardappelen groeit 16,2 procent. De Belgen verbouwen 20,3 procent meer pootaardappelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.