Home

Achtergrond 164 x bekeken

Bedriegelijke gebruiksveehandel

De gebruiksveemarkt kent nog altijd stabiele prijzen, maar dat is wel een bedrieglijk beeld. Er is tegenwoordig namelijk nauwelijks handel.

De prijzen dalen weliswaar niet, maar dat wordt alleen veroorzaakt door een zeer matig aanbod. De minimale vraag wordt zo nog een beetje gemaskeerd.

De zeer lage melkprijzen zijn hier uiteraard debet aan. Er is bijna geen melkveehouder die vaarzen of melkkoeien wil kopen, zelfs niet tegen de huidige lage prijzen.

Pas als de melkprijs verbetert, trekt de handel weer aan. Maar zover is het nog niet. Intussen ligt het eerder voor de hand dat het aanbod een keer gaat stijgen. Als dat gebeurt, gaan de prijzen hard naar beneden.

Intussen zet de vaarzenexport maar mondjesmaat door. Exporteurs krijgen nog weinig ritme in hun export.

prognose:

nauwelijks handel, stabiele prijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.