Home

Achtergrond

Areaal belangrijkste akkerbouwgewassen daalt

Het areaal van de belangrijkste akkerbouwgewassen komt dit jaar op 829.700 hectare.

Dat is ruim 21.000 hectare minder dan vorig jaar, blijkt uit de raming van het CBS van het areaal granen, aardappelen, uien, bieten, mais, triticale, koolzaad, cichorei, tijdelijk grasland en braakgrond. Het areaal industriegroenten en kleinere gewassen als blauwmaanzaad, hennep en karwijzaad zijn er niet bijgeteld.

Het CBS verklaart de daling uit verschuivingen in grondgebruik. "Het areaal cultuurgrond en niet-cultuurgrond daalt in de loop der jaren. Er is een uitwisseling tussen cultuurgrond en niet-cultuurgrond. Cultuurgrond bestaat uit akkerbouwgewassen, grasland en tuinbouwgewassen. Er is ook een uitwisseling tussen de akkerbouw en het grasland."

Of registreer je om te kunnen reageren.