Home

Achtergrond 229 x bekeken

Anthos en PD bereiken akkoord met VS en Canada

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten, hebben een nieuwe overeenkomst met de fytosanitaire diensten van de Verenigde Staten (VS) en Canada afgesloten voor de 'pre-clearance' inspecties van bloembollen en vaste planten.

De overeenkomst is met ingang van 2 juli 2009 van kracht. Sinds 1951 is een 'pre-clearance' programma voor de export van bloembollen en vaste planten naar de VS en Canada in werking. Fytosanitaire inspecteurs van beide landen voeren in Nederland importinspecties uit, waardoor zendingen ongestoord naar de VS en Canada kunnen worden geëxporteerd.

De overeenkomst is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de oude, zegt beleidsmedewerker Hendrik Jan Kloosterboer van Anthos. "De bepalingen over ziekten en plagen met de bijbehorende tolerantieniveaus zijn geactualiseerd. De fytosanitaire programma’s van de VS en Canada zijn geharmoniseerd. Bovendien is nadrukkelijker vastgelegd aan welke eisen handelsbedrijven moeten voldoen en hoe zij hierop worden beoordeeld."

Voor de ontvangende landen levert dit fytosanitaire zekerheden op, terwijl het exporterend bedrijfsleven belangrijke logistieke voordelen geniet. De kosten van het programma worden volledig door het bedrijfsleven gedragen. De afgelopen twee jaar is door de PD, het Ministerie van LNV en Anthos - in nauwe samenwerking met de Bloembollenkeuringsdienst en Naktuinbouw - gewerkt aan een totale herziening van de vorige overeenkomst. In het bijzonder ten aanzien van een lijst met ziekten en plagen en de daarbij behorende tolerantieniveaus.

De autoriteiten van de VS en Canada willen meer inzicht in de wijze waarop veldkeuringen worden uitgevoerd. Daarom zullen inspecteurs van beide landen jaarlijks, gedurende twee perioden, meelopen met de veldinspecties van respectievelijk BKD en Naktuinbouw.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.