Home

Achtergrond 1 reactie

Akkerbouwers telen minder aardappelen en graan

De akkerbouwers telen dit jaar 0,7 procent minder consumptieaardappelen en 5,6 procent minder graan dan vorig jaar.

Het areaal koolzaad, cichorei en suikerbieten is gegroeid. Veehouders verbouwen minder snijmais en corncobmix.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de eerste uitkomsten van de landbouwtelling van dit jaar gepubliceerd. De akkerbouwers hebben meer consumptieaardappelen gepoot dan eerder werd gedacht. Een enquête van het Bureau Aardappelmarkt Informatie in april gaf aan dat het areaal 6 procent zou dalen.

Het CBS gaat uit van een krimp van 0,7 procent. Akkerbouwers op de kleigrond verbouwen dit jaar 3,3 procent minder consumptieaardappelen. Het areaal op zand- en veengrond is echter 6,1 procent gegroeid.

Graanteelt

Graan heeft 5,6 procent ruimte moeten inleveren in het bouwplan. Er zijn grote verschuivingen te zien binnen de graanteelt. De akkerbouwers telen minder wintertarwe (-9,0 procent) en zomergerst (-13,7 procent). Het CBS constateert een stijging van het areaal zomertarwe (+40,9 procent), wintergerst (+9,2 Procent), rogge (+3,9 procent) en haver (+7,3 procent).

Snijmais blijft met 238.600 hectare verreweg het grootste akkerbouwmatig geteelde gewas. Het areaal snijmais is net iets groter dan de provincie Groningen dat zonder watergangen een oppervlakte beslaat van 233.328 hectare.

De akkerbouwers verbouwen ten opzichte van vorig jaar meer zomertarwe, koolzaad, cichorei en suikerbieten. In de bouwplannen is minder ruimte gemaakt voor wintertarwe, zomergerst, korrelmais, consumptieaardappelen en zaaiuien.

De akkerbouwers telen dit jaar minder zaaiuien. Vorig jaar steeg het areaal naar een record.

Het areaaal cichorei groeit sterk. Verwerker Sensus ziet goede mogelijkheden voor de afzet van inuline dat uit cichorei wordt gewonnen.

Het CBS benadrukt dat het een eerste raming betreft. "De respons in de akkerbouw (26.600 bedrijven met 609.000 hectare) is niet geheel representatief voor de sector. Hiervoor is gecorrigeerd."

Volgens het CBS telt Nederland ruim 44.000 bedrijven die akkerbouwmatig gewassen telen. Daaronder zitten ook veehouders die snijmais of corncobmix telen.

Eén reactie

 • no-profile-image

  alex

  Het aardappel areaal is 0,7 % afgenomen...
  Dat valt volgens de schrijver wel mee...Er was nl 6% verlaging verwacht...
  0,7 % minder is nog steeds 0,7 % minder..
  En vergeet niet : De aardappelen zitten nog steeds in de grond.. Er kan nog van alles misgaan...

Of registreer je om te kunnen reageren.