Home

Achtergrond

Afspraken over de omvang van pachtersvoordelen in Flevoland

Op het kantoor van de Belastingdienst Randmeren te Zwolle is op 27 mei 2009 een vaststellings-overeenkomst getekend door vertegenwoordigers van de advieskantoren Countus en GIBO en de kantoren Almere en Zwolle van de Belastingdienst Randmeren.

Het onderwerp van de overeenkomst betreft de pachtersvoordelen die voormalige pachters van landbouwbedrijven in Flevoland hebben behaald bij de aankoop van cultuurgronden.

De dienst der Domeinen, die de landbouwgronden van de Staat beheert, voerde een specifiek verkoopbeleid voor agrarische domeingronden. Toen de laatste maanden van 1997 duidelijk werd dat het verkoopbeleid met ingang van 1998 zou worden gewijzigd, kwamen er veel aankoopverzoeken van pachters. De reden hiervoor was dat de pachters vermoedden dat ze met het oude regime beter af zouden zijn dan met het nieuwe verkoopbeleid. De belangstelling was zo massaal dat boeren soms wel een jaar moesten wachten voordat de overeenkomst gesloten kon worden.
Bij de overdracht aan de pachter bedong Domeinen een anti-speculatiebeding. Wanneer binnen een bepaalde periode de grond zou worden verkocht, waarmee het pachtersvoordeel wordt gerealiseerd, moest de grondeigenaar een deel van het verschil tussen de namens Domeinen vastgestelde waarde en de koopsom aan Domeinen worden vergoed.

Op zich lijkt dit geen fiscale risico’s mee te brengen en kunnen de feiten worden gevolgd en dat is ook jarenlang gebeurd. Totdat het de Belastingdienst begon op te vallen dat de grond soms al snel werd doorverkocht voor een veel hogere prijs dan de door Domeinen vastgestelde waarde.
Vervolgens werd het gesprek aangegaan met de hiervoor vermelde adviseurs. Na diverse besprekingen volgde een compromis over de waardering. Bij een aankoopverzoek tot 1 november 1997 worden de waarden van Domeinen gevolgd en bij een zelfde verzoek van 1 november 1997 tot 1 januari 1998 wordt het pachtersvoordeel met een vast bedrag per hectare verhoogd. Daarbij is de omvang afhankelijk van de polder waarin de grond ligt.

De thans vastgelegde afspraak is enerzijds een toezegging van de Belastingdienst en daarnaast een inspanningsverplichting voor de adviseurs om hun cliënten te overtuigen.Uiteraard komen ook de belanghebbenden die niet bij de genoemde advieskantoren zijn aangesloten, maar wel tot de doelgroep behoren, voor deze afspraak in aanmerking.

Sinds 1998 heeft Domeinen een ander verkoopbeleid. Ook hier zijn verschillen tussen de WEV en de Domeinenprijs vastgesteld. Vanaf 1998 gaat de Belastingdienst uit van de WEV. Dit op grond van het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2005, nummer 41.241.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.