Home

Achtergrond 763 x bekeken

Aanslag landinrichtingsrente blijft in stand

Een grondeigenaar komt tevergeefs in beroep komt tegen de aan hem opgelegde aanslag landinrichtingsrente.

Tegen de aanslag kan op de aangevoerde gronden geen beroep worden ingesteld. Hij had deze grief (mogelijk met succes) kunnen aanvoeren indien hij tijdig bezwaar had gemaakt tegen de lijst der geldelijke regelingen. Dat hij dit heeft nagelaten, moet voor zijn risico blijven.

Met andere woorden: omdat de grondeigenaar heeft zitten te slapen bij het het opmaken van de lijst der geldelijke regelingen bij de ruilverkaveling is hij nu te laat.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Haarlem als volgt:

Eiser, X, koopt een onroerende zaak gelegen in het gebied Schagerkogge. In dit gebied vindt een ruilverkaveling plaats. De Landinrichtingscommissie stelt in dit kader een plan van toedeling op. Vervolgens wordt een lijst der geldelijke regelingen opgesteld, waarin voor iedere eigenaar de verandering van de waarde van de gronden en de overige onroerende zaken als gevolg van de landinrichting en de financiële consequenties hiervan zijn opgenomen. Deze lijst ligt ter inzage en wordt daarna door Rechtbank Amsterdam vastgesteld en gesloten. In geschil is of de belastingdienst X terecht een aanslag landinrichtingsrente van € 300 heeft opgelegd. Volgens X is de aanslag gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat door de ruilverkaveling een voorheen ten laste van zijn onroerende zaak komend recht van overpad is opgeheven.

Rechtbank Haarlem oordeelt dat X tevergeefs in beroep komt tegen de aan hem opgelegde aanslag landinrichtingsrente. X stelt dat de aanslag is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat door de ruilverkaveling een voorheen ten laste van zijn onroerende zaak komend recht van overpad is opgeheven. Deze grief komt erop neer dat X meent dat het op de lijst der geldelijke regelingen vermelde bedrag aan kosten ten onrechte is vastgesteld. Deze grief kan, op grond van art. 229, vierde lid, Landinrichtingswet, echter niet leiden tot een gegrond beroep tegen de aanslag landinrichtingsrente. X had deze grief (mogelijk met succes) kunnen aanvoeren indien hij tijdig bezwaar had gemaakt tegen de lijst der geldelijke regelingen. Dat X dit heeft nagelaten, moet voor zijn eigen risico blijven.

Meer informatie: Rechtbank Haarlem, EK, 12 juni 2009, nr. AWB 08/6121

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.