Home

Achtergrond

Aan de slag met euthanasie

Er zijn mogelijkheden om zieke en wrakke varkens op fatsoenlijke wijze te doden.

De artikelen 36 en 37 in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren vertellen hoe een varkensboer met zijn dieren moet omgaan. Zieke dieren moeten noodzakelijke zorg krijgen. Als dat niet lukt en het dier lijdt pijn, dan moet de dierenarts het uit zijn lijden verlossen.

Begin juni zwengelde Varkens in Nood de discussie over datuit het lijden verlossenweer eens aan met beelden van een levende big in de kadaverton. Dat is een exces, alleen bij hoge uitzondering komt een levende big tussen de kadavers terecht. Maar kritiek op de wijze van afmaken (of niet afmaken) van zieke en wrakke biggen kan varkenshouders niet verrassen. De welzijnswet sluit namelijk niet aan bij de boerenpraktijk, die eenratraceis om de laagste kostprijs. De dierenarts is te duur en varkensboeren hebben daarom hun eigen maniertjes om een varken af te maken. Misschien ‘diervriendelijk’, maar zeker verboden.

Dus moet werk worden gemaakt van alternatieven die én goedkoper zijn én de toets der kritiek wel kunnen doorstaan. Die zijn er, in ieder geval in aanleg. Onderzoeker Bert Lambooij van de Animal Science Group heeft voor het Productschappen Vee Vlees en Eieren (PVE) de mogelijkheden op een rijtje gezet. PVE heeft het rapport met Lambooij’s bevindingen vorig jaar ontvangen en alsVertrouwelijkbestempeld.

Sindsdien gebeurt er rondom de varkens op dat vlak niets meer, terwijl Lambooij wel degelijk aanknopingspunten ziet voor relatief goedkope euthanasie door de boer. Zo ziet hij mogelijkheden om in een gasnarcosebox biggen, maar ook grotere varkens, op een acceptabele en voor de toepasser veilige manier te doden met een hoge concentratie CO2.

De varkenssector moet aan de slag om die systemen te perfectioneren en in de wet opgenomen te krijgen. De meeste aandacht rond de Varkens Nood-actie is voorbij, maar dat is geen reden om lijdzaam de volgende aanval af te wachten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.