Home

Achtergrond 3 reacties

Zuivelindustrie is nu aan zet

De industrie behartigt in toenemende mate het marktbelang van de boer.

Het protest tegen de lage melkprijs bereikte vorige week een hoogtepunt. Zo’n 2.000 melkveehouders betoogden in Brussel voor het gebouw waar de Europese landbouwministers bijeen waren.

Bij protesten in Duitsland en Frankrijk voorgaande weken waren veel meer boeren. Trekkers, spandoeken, bevlogen sprekers: het bekende beeld van boeren die de politiek manen iets te doen aan de lage melkprijs.

De melkveehouderij gaat door een diep dal. Produceren onder de kostprijs is heel pijnlijk, zeker als het lang duurt. Tegen die achtergrond zijn de protesten begrijpelijk. Je wilt als boer iets doen. Er is in ieder geval bereikt dat 70 procent van de inkomenssteun eerder wordt uitbetaald. En de boeren hebben burgers duidelijk gemaakt dat het water hen aan de lippen staat. Op een veel sympathiekere manier dan door melk weg te laten lopen.

Maar in essentie willen de protesterende boeren twee dingen: de jaarlijkse verruiming van het melkquotum terugdraaien en vervangen door een quotumkorting van 5 procent. En invoering van een flexibele quotering. De quotumverruiming wordt gezien als belangrijke oorzaak van de huidige lage melkprijs. De werkelijkheid is echter dat, ondanks quotumverruiming, het afgelopen quotumjaar in Europa 0,8 procent mínder melk is geproduceerd. De flexibele quotering moet ervoor zorgen dat bij grote vraag meer geproduceerd mag worden en bij krapte andersom.

Terecht wees LTO-voorzitter Albert Jan Maat vorige week wat dat laatste betreft op het belang van zuivelcoöperaties. Want niet Brussel maar de markt wordt steeds meer de bepalende factor. En de zuivelindustrie is het verlengstuk van de boer op die markt. Dan is het vreemd dat de coöperaties amper van zich laten horen. Hoe schatten zij hun afzetkansen in zonder quotering? Komt er een ander uitbetalingssysteem? Vervalt de afname- en leveringsplicht? Juist nu moeten ze hier antwoord op geven.

De zuivelindustrie is nu echt aan zet.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  waardeloze politiek en

  En de zuivelindustrie is het verlengstuk van de boer op die markt. Dit zinnetje klopt in de praktijk niks van. De boer heeft bij zijn cooperatie niets in demelk te brokkelen. De zuivelfabrieken bedrijven politiek door om quotumuitbreiding te vragen. Dit is niet in het belang van de boeren.

 • no-profile-image

  lid a-cooperatie

  Van de zuivelindustrie hoef je niet veel te verwachten. Ze schrijven op dit moment weer een mooi artikeltje hoe best de fusie nu uitpakt voor hun boeren.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Het grote struikelblok is zoals bij vrijwel alle agrarische sectoren de afnemende partij zoals de retail. Deze kloppen bij leveranciers aan om voor een bepaalde periode tegen een (door hun) bepaalde prijs een hoeveelheid product te leveren. Het gaat hierbij om dermate grote hoeveelheden dat producenten geen nee durven te zeggen anders is de klant weg. Vervolgens kan de boerenproductverwerker haar leveranciers geen kostendekkende prijs betalen en zit men in de huidige malaise. Als boeren of cooperaties de handen ineenslaan en minimumprijzen afspreken krijgen ze de NMA of Neelie Kroes achter hun broek. De sanering zal doorzetten maar het inkoopsysteem van de retail zal niet veranderen. Sterkte!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.