Home

Achtergrond 1 reactie

Vergunningen voldoen voor 94 procent aan IPPC-richtlijn

Circa 94 procent van de (milieu-) vergunningen voldeed in april jongstleden aan de IPPC-richtlijn.

Volgens opgaven van het bevoegd gezag (provincies, gemeenten) voldoen 291 vergunningen nog niet.

Dat schrijft minister Jacqueline Cramer (Vrom) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Cramer bewijst dit dat toezichtsacties van de rijksinspecties een positief effect hebben; in oktober 2007, toen de IPPC-richtlijn van kracht werd, was circa 80 procent van de vergunningen in overeenstemming met de richtlijn.

IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. De EU-richtlijn beoogt de uitstoot van vervuilende stoffen naar water, lucht en bodem door de industrie en grotere intensieve veehouderijen te beperken. De richtlijn geldt thans voor veehouderijen met minimaal 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 kippen.

Compromisvoorstel

De EU-Milieuraad spreekt eind deze maand over voorstellen van de Europese Commissie om de richtlijn aan te scherpen, onder meer door ook kleinere pluimveehouderijen en middelgrote stookinstallaties onder de richtlijn te brengen. Inmiddels zou er een compromisvoorstel van EU-voorzitter Tsjechië liggen, dat deze uitbreidingen grotendeels ongedaan maakt, aldus Cramer.

De Commissie heeft een aantal lidstaten, waaronder Nederland, eerder in gebreke gesteld wegens het niet naleven van de IPPC-richtlijn. Die procedure loopt nog en kan uiteindelijk leiden tot financiële sancties, waarschuwt de minister.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    A.SLUIJS

    HELAAS IS ER NIET EEN GEMEENTE DIE ERAAN VOLDOET,WANT NA IEDERE ZWARE REGENBUI,GAAN DE RIOOLOVERSTORTEN OPEN EN LOZEN DIT OP HET OPPERVLAKTEWATER,WIJ WONEN AAN ZO'N OVERSTORT,DE STANK IS DAN NIET TE HARDEN,ALS EEN BOER ZOIETS FLIKT,STAAT ER GELIJK EEN TV PLOEG KLAAR,HIER GAAT HET GEWOON DOOR,5 A 6 MAAL PER JAAR.ALS DAT OVERAL ZO IS PRAAT JE AL SNEL OVER ONGEVEER 190000 LOZINGEN OVER HEEL NEDERLAND

Of registreer je om te kunnen reageren.