Home

Achtergrond

Verbetering fiscale positie aanmerkelijk belanghouder in aantocht

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de fiscale positie van de aanmerkelijk belanghouder (hierna: DGA) te verbeteren. De voorstellen zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2010. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2010.

De voorgestelde maatregelen zijn kort samengevat de volgende:

Het (eenmalig) toestaan dat een aan de eigen BV ter beschikking gesteld pand tegen uitreiking van aandelen kan worden ingebracht in de BV zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

Degene die onder de zogenoemde ‘terbeschikkingstellingsregeling' valt krijgt recht op een faciliteit die vergelijkbaar is met de MKB-winstvrijstelling alsook recht op toepassing van de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve.

De faciliteit voor uitstel van betaling bij einde van de terbeschikkingstellingsregeling zal worden versoepeld. Het vereiste dat de belastingplichtige over onvoldoende middelen beschikt om de belasting te voldoen, de zogenoemde ‘vermogenstoets', zal vervallen.

Het uitbreiden van de doorschuiffaciliteit op aanmerkelijk belangaandelen, waarmee directe heffing van inkomstenbelasting wordt voorkomen. Deze faciliteit geldt nu alleen bij vererving, maar gaat ook gelden voor de schenking van aandelen in een BV waarin een materiële onderneming wordt gedreven. Tip: in voorkomende gevallen kan het aantrekkelijk zijn om een voorgenomen overdracht van aandelen niet dit jaar te doen maar om deze uit te stellen naar volgend jaar.

Voor de hoogte van het loon van een DGA wordt uitgegaan van het zogenoemde ‘gebruikelijke loon' (het salaris dat in de markt een gebruikelijke beloning is voor vergelijkbare arbeid). Voorgesteld wordt om de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing te laten zijn als het gebruikelijke loon niet hoger is dan € 5.000 per jaar. In deze gevallen hoeft er dan geen loonadministratie meer te worden gevoerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.