Home

Achtergrond 4 reacties

Varkenshouder rest 8.000 euro

Varkenshouders haal­den in 2008 een gemiddeld inko­men van 8.000 euro per onbetaal­de arbeidsjaareenheid.

Dat blijkt uit het Landbouw-Economisch Be­richt dat het landbouwecono­misch instituut LEI gisteren heeft gepresenteerd.

In de pluimveehouderij ging het inkomen per onbetaalde arbeids­jaareenheid als gevolg van de sterk gestegen voerprijzen fors omlaag. In de vleeskuikenhoude­rij was het zelfs negatief. Op de vleeskalverbedrijven bleef het ongeveer gelijk.

Een onbetaalde arbeidsjaareen­heid is de hoeveelheid arbeid die is geleverd door één persoon zon­der dat daarvoor kosten in reke­ning zijn gebracht.

Volgens het LEI, onderdeel van Wageningen UR, is er in 2008 min­der geïnvesteerd op de bedrijven dan in 2007.
Het instituut meldt dat bij rela­tief veel varkensbedrijven de le­ningen toenamen, zonder dat er investeringen tegenover stonden. Dat is een rechtstreeks gevolg van de slechte resultaten.

Eigen vermogen

Veel var­kenshouders moesten geld bijle­nen om de tekorten in de bedrijfs­voering te dekken. Ook in termen van eigen ver­mogen staan varkenshouders veel minder sterk dan collega’s op melkvee- en akkerbouwbedrij­ven.

Melkvee- en akkerbouwbe­drijven hebben een behoorlijk sterke eigen vermogenspositie doordat ze meestal veel grond hebben.
Varkenshouders hebben meest­al niet veel grond en daardoor hebben ze veel minder eigen ver­mogen in het bedrijf zitten dan de grondgebonden sectoren. Toch is de spreiding in percentages eigen vermogen groot, aldus het insti­tuut.

Twintig procent van de bedrij­ven zit op een solvabiliteit (ver­houding eigen vermogen/vreemd vermogen) van meer dan 87 pro­cent, maar ook 20 procent heeft een solvabiliteit van minder dan 33 procent.

Ook het rendement op geïnves­teerd vermogen is laag in de var­kenshouderij. Het landbouweco­nomisch instituut berekende in 2007 een negatief rendement van – 2,7 procent.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  dirk

  Een boer verdient er niks aan ,een megabedrijf een vette boterham!

 • no-profile-image

  centje

  Dan begin ik eem megabedrijf

 • no-profile-image

  down under

  Dan moet je snel zijn Centje Erbij. Als ik zie wat er in mijn regio gebouwd is / wordt en nog aan vergunningen op de plank ligt zullen de kosten voor de varkensrechten straks jouw winst doen verdampen. Maar in principe denkt ik er net zo over als jij. (lees mijn reactie op: Melkveehouder krap bij kas met goed vermogen) Oja, één van mijn slogans die ik vaak gebruik is: als we (eraan) gaan, dan gaan we met z'n alle!

 • no-profile-image

  landbouwer

  Varkenhouden is gewoon een leuke hobby geworden, als je er wat mee kan verdienen is dat mooi meegenomen, het houd je van de straat hé................

Of registreer je om te kunnen reageren.