Home

Achtergrond

Tweedeling in landbouw

Er ontstaat een twee­deling in de land- en tuinbouw.

Naast de toenemende schaalver­groting blijft het aandeel kleine bedrijven de laatste jaren gelijk; het aantal middelgrote bedrijven daalt relatief het hardst.

Dat stelt onderzoeksinstituut LEIinhetLandbouw-Economisch Bericht 2009, de jaarlijkse rappor­tage over de stand van zaken in de agrarische sector. Het aandeel grote bedrijven (meer dan 100 Ne­derlandse grootte-eenheden, nge) steeg sinds 1995 van 22 naar 30 procent. Het aandeel kleine be­drijven (minder dan 40 nge) bleef in diezelfde periode gelijk (43 pro­cent). Het aandeel van de midden­groep (tussen 40 en 100 nge) daal­de van 35 naar 28 procent.

Een deel van de kleine bedrij­ven betreft bedrijven die lang­zaam afbouwen. Daarnaast blijft hun aandeel op peil door inkom­sten van buiten het bedrijf, zoals werk buitenshuis, pensioen of een uitkering. De boerderij lijkt bij deze bedrijven meer hobby dan bestaansbron, aldus het LEI. Ook gehechtheid aan het agra­risch bestaan kan een reden zijn om het landbouwbedrijf aan te houden.

Het LEI voorziet dat de toene­mende schaalvergrotingkomende jaren doorgaat, een ontwikkeling die wordt versneld door de econo­mische crisis. Het aantal bedrij­ven zal naar verwachting dalen tot zo’n 50.000 in 2020. Of ook de geconstateerde tweedeling in gro­te en kleine bedrijven doorzet, is lastig in te schatten, aldus het LEI.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.