Home

Achtergrond

'Situatie kinderen asielzoekerscentra niet goed'

De situatie waarin kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra opgroeien, vormt een ernstig gevaar voor hun ontwikkeling.

Hun leefomstandigheden voldoen niet aan het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Dat stellen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Stichting Kinderpostzegels Nederland en Unicef Nederland vrijdag na onderzoek van de leefsituatie van kinderen in asielzoekerscentra. Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) nam de resultaten vrijdag in ontvangst. De organisaties presenteerden in Den Haag bovendien 65 aanbevelingen om de situatie voor de kinderen te verbeteren.

Er is volgens de onderzoekers voldoende reden voor kritiek op de leefomstandigheden. Zo is er de lange duur dat gezinnen in de opvang moeten verblijven, het vele verhuizen en het ontbreken van informatie over de eigen situatie. Daarnaast is er in de centra nauwelijks speelruimte, is er vrijwel geen privacy en zorgt de onzekerheid over de toekomst ook voor gezondheidsproblemen.

In ons land wonen zes- tot achtduizend kinderen met hun ouders in een asielzoekerscentrum. Kinderen vormen daarmee een derde van alle asielzoekers. Voor het onderzoek zijn sinds juni vorig jaar in vijf centra 66 kinderen en acht ouders ondervraagd. Ook zijn deskundigen geconsulteerd.

Er is gekeken naar terreinen als wonen, recreatie, onderwijs, gezondheid en veiligheid, maar op geen daarvan voldoet de situatie in Nederland aan de internationale eisen. Nederland ratificeerde in 1995 het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind. In de aanbevelingen bepleiten de organisaties voor kinderen onder meer betere huisvesting, meer recreatiemogelijkheden en minder verhuizingen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.