Home

Achtergrond 236 x bekeken

Schema GMP+ wordt verzelfstandigd

Het Productschap Diervoeder (PDV) wil het GMP+- kwaliteitsborgingsschema verzelfstandigen.

Het GMP+-schema is ontwikkeld in 1992 door het Productschap en wordt tot nog toe ook beheerd door het schap.

Een belangrijke reden om te gaan verzelfstandigen ligt in de noodzaak tot internationaliseren. Door het specifieke Nederlandse karakter tot nu toe van het GMP+-schema is het voor buitenlandse partijen wel eens moeilijk om zich aan te sluiten. Door te verzelfstandigen ontstaan er op dat punt meer mogelijkheden.

Ook voorziet het PDV in een verzelfstandigde organisatie meer mogelijkheden om de leidende rol die GMP+ heeft te kunnen behouden. In het voorstel dat woensdag is behandeld in het PDV-bestuur is er sprake van een stichting die de eigenaar wordt van het GMP+ certificatieschema. Onder die stichting komt een besloten vennootschap die het schema beheert.

Een centrale rol is weggelegd voor het Centrale College van Deskundigen. Dit college is verantwoordelijk voor de structuur en de inhoud van de standaarden waaraan deelnemers aan het GMP+-schema moeten voldoen.

In verband met de steeds verder gaande internationalisering van het kwaliteitsborgingsgebeuren en de rol die het Nederlandse GMP+-schema daarin speelt ligt het in de bedoeling in het college van deskundigen ook een Duitse graancollecteur en een Belgische mengvoerfabrikant op te nemen.

In de nieuwe structuur wil het PDV ook ruimte geven voor nationale GMP+-werkgroepen die per land in kunnen spelen op de specifieke behoeften en omstandigheden die daar gelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.