Home

Achtergrond 191 x bekeken

'Schade kooiverbod veel lager dan sector stelt'

De schade van het geplande verbod op de verrijkte kooi valt veel lager uit dan de pluimveesector heeft berekend. Dat antwoordt minister Gerda Verburg (LNV) op Kamervragen.

Het CDA vroeg de minister om een reactie op de berekening in een notitie van productschap PPE. Daarin wordt de schade becijferd op bijna 60 miljoen euro, onder te verdelen in 15,5 miljoen euro directe schade en 43,8 miljoen euro inkomstenderving.

Verburg kwam eerder, op grond van berekeningen van landbouweconomisch instituut LEI, tot 3,5 miljoen euro vermogensschade. Volgens de minister heeft het opvoeren van schade door inkomstenderving weinig kans van slagen. Discussies over overgangsbepalingen zijn tot nu toe altijd alleen gevoerd op basis van vermogensschade, stelt ze.

Dat de berekening van die vermogensschade door de sector veel hoger uitkomt, heeft twee oorzaken, aldus Verburg. Allereerst voert de sector de restwaarde van de stallen op, à 6 miljoen euro. Volgens de minister is dat niet reëel, omdat de stallen kunnen worden gebruikt voor andere pluimveehouderijsystemen.

Restwaarde kooien

Ten tweede komt de sector uit op een restwaarde van de kooien van 9 miljoen euro. Volgens Verburg gaat de sector hierbij uit van de restwaarde in 2012 in plaats van 2017, waardoor deze hoger uitvalt. De sector rekent met 2012, omdat het geen zin meer zou hebben om kooien te verrijken, als in 2017 de overgangstermijn afloopt. Vijf jaar is te kort om de investering daarin af te schrijven.

De beslissing om kooien te verrijken, of om direct te investeren in koloniehuisvesting (Kleingruppenhaltung) of alternatieve systemen, is aan de pluimveehouder zelf en ligt per bedrijf anders, stelt Verburg.

De minister zei eerder niet gelukkig te zijn met het besluit van de Kamer (per motie) om de overgangstermijn te vervroegen van 2021 naar 2017. De pluimveesector probeert de Kamer nog op andere gedachten te brengen. Verburg deelt de zorg van de Kamer over het Europees kooiverbod in 2012. Ze gaat ervan uit dat Brussel dit verbod handhaaft.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.