Home

Achtergrond 295 x bekeken

Saneren glas kost 80 miljoen

Het opruimen van 200 hectare verspreid liggende glas­tuinbouwbedrijven in 2011 kost zo’n 80 miljoen euro.

Het grootste deel moet door provincies en ge­meenten worden opgebracht via ruimte-voor-ruimteregelingen. Dat blijkt uit een brief die mi­nisters Gerda Verburg (land­bouw) en Jacqueline Cramer (Vrom) dinsdag naar de Tweede Kamer zullen sturen. Het aandeel verspreid liggende glastuinbouwbedrijven groeit nog steeds, terwijl het beleid erop is gericht dit te verkleinen. Het kabinet wil dat 800 hectare aan kassen buiten de bundelingsge­bieden verdwijnt. Een kwart daarvan moet over twee jaar zijn opgeruimd, de rest uiterlijk in 2020. In hun brief schetsen de mi­nisters hun plan van aanpak.

Het belangrijkste instrument is de ruimte-voor-ruimteregeling. Hiermee wordt de waardedaling na herbestemming gecompen­seerd door beperkt woningbouw toe te staan. In het geval dat kas­sen niet meer voor tuinbouw wor­den gebruikt, is het echter vaak onduidelijk of de regeling kan worden toegepast. De animo is hierdoor beperkt. De ministers hopen door de regels duidelijker uit te leggen aan lagere overhe­den het gebruik van ruimte-voor­ruimte te stimuleren.

Daarnaast trekken zij 10 mil­joen euro uit voor tien nog te se­lecteren projecten in landschap­pelijk waardevolle gebieden. Het gaat om locaties waar op korte termijn verspreid liggend glas kan worden opgeruimd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.