Home

Achtergrond

Referentie kalverpremie gemiddelde van drie jaren

Landbouwminister Gerda Verburg ziet geen moge­lijkheden de ontkoppelde kalver­premie te baseren op het meest gunstige referentiejaar.

Zij ver­moedt dat Brussel dit niet zal ac­cepteren. Dat zei landbouwminister Ver­burg na afloop van een debat in de Tweede Kamer. De steun voor de kalversector na de ontkoppeling die volgend jaar plaatsvind, zal daarom worden vastgesteld op ba­sis van het gemiddelde van de ontvangen premies in de jaren 2006, 2007 en 2008.

De fracties van CDA, VVD, Chris­tenUnie en SGP hadden er bij landbouwminister Verburg op aangedrongen met een zo gunstig mogelijke regeling te komen. Ver­burg kijkt daarom wel naar de mogelijkheid een regeling te bie­den aan bedrijven die na de refe­rentieperiode nog hebben uitge­breid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.