Home

Achtergrond 2 reacties

Productiviteit landbouwsector arme landen moet fors omhoog

Dat de West-Europese agrarische sector het wereldwijde hongerprobleem goeddeels kan oplossen is een utopie. Eén ding is glashelder: honger is het beste te bestrijden door de agrarische productie in de betrokken landen en regio's te verhogen.

In tal van ontwikkelingslanden is de agrarische sector de afgelopen decennia verwaarloosd. Ook het platteland is vaak – willens en wetens – achtergesteld gebied. Grote internationale organisaties als de Wereldbank en het IMF geven dat nu ook toe. Om de strijd tegen honger en ondervoeding te kunnen winnen, moeten modernisering van de landbouw en plattelandsontwikkeling veel krachtdadiger en doelgericht worden aangepakt

Er zal in de ontwikkelingslanden met het oog op voedselzekerheid veel meer in de agrarische sector geïnvesteerd moeten worden. Kort en goed: de productiviteit van de landbouwsector in die landen moet fors omhoog. Belangrijkste is dat de betrokken regeringen de voorwaarden scheppen en een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de landbouw.

Het wereldvoedselvraagstuk is ernstiger dan ooit tevoren, dat kwam begin deze week in Wageningen scherp naar voren. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid lijden meer dan een miljard mensen honger. De situatie is in meerdere werelddelen de afgelopen jaren niet verbeterd, maar mede als gevolg van de economische crisis slechter geworden. Een toenemend tekort aan voedsel kan een grotere bedreiging worden dan tekorten aan energie en water.

Landbouw en verwante agrarische bedrijvigheid op het platteland en voedselzekerheid vallen niet los van elkaar te zien. De Nederlandse regering trekt extra geld uit om de ontwikkeling van de landbouw in arme landen te stimuleren. De meeste arme en hongerende mensen leven op het platteland en zijn (in)direct afhankelijk van de landbouw.

Als de agrarische motor van die landen eenmaal begint te draaien, zet dat in grotere, omliggende gebieden veel nieuwe bedrijvigheid in gang. Het spreekt voor zich, maar het is niet vanzelfsprekend: grote handelsblokken in de wereld zullen die landen meer ruimte en kansen moeten bieden op hun afzetmarkten. Europa doet het wat dat betreft wereldwijd heel goed: zo’n vijftig van de allerarmste landen kunnen in Europa zonder enige belemmering de afzetmarkt op.

De Nederlandse boeren en tuinders zitten niet stil. LTO levert via Agriterra een actieve bijdrage aan een steviger positie van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Als deze groepen zich beter organiseren, kunnen ze ook meer (politieke) invloed uitoefenen, zowel in eigen land als daarbuiten. Agriterra maakt zich op een heel praktische manier sterk voor de vorming en ondersteuning van landbouworganisaties in ontwikkelingslanden.

Is de rol van Europa en Nederland om het wereldvoedselvraagstuk aan te pakken dan marginaal? Nee. Grote delen van Europa, waaronder Nederland, zijn bij uitstek geschikt voor land- en tuinbouw en voedselproductie. Dankzij goede ondernemers(geest) neemt Nederland op de agrarische exportladder wereldwijd de tweede plaats in. Ook andere EU-landen zijn per saldo voedselexporterend; in tijden van rampspoed zijn ze in staat elders voedselhulp te bieden.

Nederland heeft bij de ontwikkeling van de landbouw in arme landen een bijzondere positie vanwege het uitgangsmateriaal: de hoge standaard van ons plant- en pootgoed, zaden, koeien en varkens wordt internationaal geroemd. Nederlandse pootaardappelen worden naar zo’n zeventig landen uitgevoerd. Nederland kan ook als een soort 'kraamkamer' voor de agrarische sector in andere werelddelen een belangrijke rol spelen.

Daar komt bij dat grondstoffen- en energievoorraden eindig zijn. Steeds belangrijker wordt het om voedsel te produceren met een minimum aan energie en grondstoffen. Nederlandse boeren en tuinders zijn daar goed in. Het hoeft geen betoog dat verdere ontwikkeling en innovatie van de land- en tuinbouw in dit deel van de wereld van belang is voor de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Daarmee de honger en voedselproblematiek oplossen, is natuurlijk veel te kort door de bocht. Nederland en Europa zullen alles op alles moeten zetten om ook hún bijdrage te leveren aan deze schrijnende problematiek.

Het allerbelangrijkste is geen gewapende conflicten en politieke stabiliteit in de betrokken regio’s. En dan wel met regeringen, die nieuwe accenten gaan leggen op verdere ontwikkeling van de landbouw en het platteland.

Albert Jan Maat is voorzitter van LTO Nederland

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Fries

  Beste meneer Maat,
  dit weten we toch allemaal al langer dan vandaag? wat is uw toegevoegde waarde hierin?

  btw. de laatste alinea helemaal mee eens.

  oh ja, en iets doen aan de verpletterende corruptie in de derde wereld.

  stop met sponsoren. zo snel mogelijk!

 • no-profile-image

  pvdd naar de

  Pas op dat de productie niet te hoog wordt, anders volgens net zulke rassia methoden zoals hier in NL door pvdd, vin, wakkerdier en andere terroristische organisaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.