Home

Achtergrond

Polderend Nederland op bezoek bij Kamercommissie

"De hele polder trekt langs'', stelt Tweede Kamerlid Jan Boelhouwer (PvdA).

Hij doelt op de tientallen sprekers en genodigden voor de hoorzitting die de commissie Verkeer en Waterstaat vandaag houdt over het advies van de Deltacommissie voor een 'waterveilig' Nederland. Ook het ontwerp voor een Nationaal Waterplan van het kabinet, dat stoelt op het advies en bijvoorbeeld voorziet in huizenbouw in het Markermeer, komt aan de orde.

De oude vergaderzaal van de Kamer is ingeruimd voor de bijeenkomst waarvoor zeven uur is uitgetrokken. Als eersten worden leden van de Deltacommissie gehoord, onder wie voorzitter Cees Veerman. Als laatsten schuiven vertegenwoordigers aan van onder anderen het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Milieudefensie en landbouworganisatie LTO.

De Kamercommissie is de afgelopen tijd het land ingetrokken voor werkbezoeken, om de mogelijke gevolgen van het advies-Veerman te bekijken. "We hebben ideeën aangereikt gekregen hoe je zaken anders kan aanpakken. Die kunnen we in de hoorzitting toetsen bij deskundigen'', aldus Ad Koppejan (CDA).

IJsselmeer

Onder de meest omstreden voorstellen van Veerman behoort de geleidelijke verhoging van het peil van het IJsselmeer met 1,5 meter om als opslagreservoir voor zoet water te dienen. Op bezoek in Friesland en op Vlieland bleken volgens Koppejan bestuurders niet mordicus tegen deze stijging, "maar ze willen binnen een marge van 60 tot 70 centimeter blijven door een combinatie met het inzetten van pompen''.

VVD-Kamerlid Helma Neppérus is benieuwd naar een onderbouwing van de in haar ogen extreme scenario's van de commissie, die nopen tot de peilverhoging van het IJsselmeer. Boelhouwer zit met de vraag waarom nog niemand is gevonden als Deltaregisseur, die Veerman aanbeveelt om samenhang en voortgang in het beleid te stimuleren. De PvdA'er wil een regisseur met 'doorzettingsmacht' over de diverse departementen. Hij denkt aan iemand "van het statuur van Herman Wijffels'', wegbereider van het zittende kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.