Home

Achtergrond

Pigture Group boekt verlies over 2008

Coöperatie Pigture Group heeft over 2008 een negatief resultaat geboekt van 2,7 miljoen euro.

Over 2007 was het resultaat na belasting 1 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de moedermaatschappij van Topigs en Varkens KI Nederland heeft gepubliceerd.

De netto-omzet over 2008 kwam uit op 84,1 miljoen euro. Dat is 3,2 miljoen euro meer dan in 2007. Het bedrijfsresultaat was 2,9 miljoen euro negatief tegen 3,3 miljoen euro in 2007. De resultaten van 2007 zijn vergelijkbaar gemaakt met die over 2008. In 2008 ging de fusie tussen KI Brabant, KI Limburg en VAC van start onder de naam Varkens KI Nederland. Voor het lopende jaar 2009 verwacht Pigture group weer een positief resultaat te kunnen boeken. Pigture Group heeft de afgelopen jaren wisselende resultaten geboekt. Over 2006 was het resultaat na belasting 374.000 euro.

Crisis varkenshouderij

Pigture Group noemt een aantal redenen voor dit negatieve resultaat. De crisis die vorig jaar wereldwijd in de varkenshouderij heerste zorgde wereldwijd voor onder druk staande resultaten in de sector. Hierdoor was er minder vraag naar genetica. Door de financiële crisis werd er minder geïnvesteerd in grote varkenshouderijprojecten.

In Italië had Pigture group veel last van de blaasjesziekte-epidemie, die daar heerste. Dat zorgde voor belemmeringen in de afzet van fokproducten. Ook leed het Topigs berenfokbedrijf in het land forse verliezen door een inefficiënte bedrijfsstructuur. Het bedrijf wordt nu geherstructureerd en de verwachting is dat het resultaat in Italië zich zal herstellen.

Ook in Canada leed het bedrijf forse verliezen door de zware crisis die er heerste in de varkenshouderij. Veel bedrijven stopten met hun activiteiten. Een en ander heeft er toe geleid dat het bedrijf de Topigs-activiteiten in Canada herstructureert. Dit moet in combinatie met de overname van GAP-genetics er toe leiden dat er het concern in Canada weer een positief resultaat boekt.

Of registreer je om te kunnen reageren.