Home

Achtergrond 30 reacties

Overheidspromotie zuivel onverantwoord

Steek geen geld in acties om de consumptie van zuivel te stimuleren, houdt Alex Romijn landbouwminister Gerda Verburg voor. Stop het geld in plantaardige alternatieven, vervolgt hij.

Minister Verburg meldde maandag tijdens een EU-beraad in Luxemburg dat ze een campagne wil om het zuivelgebruik te stimuleren. Hiermee wil zij de tegen de huidige lage melkprijs protesterende melkveehouders tegemoet komen. De Nederlandse Vereniging voor Veganisme en dierenrechtenorganisatie Bite Back zijn hierover verontwaardigd. Het stimuleren van de consumptie van zuivel is een slechte zaak voor mens, dier en natuur, en de sector blijkt een bodemloze put voor subsidies.

Beide organisaties roepen minister Verburg dan ook op om het geld (4 miljoen euro) dat ze nu wilt steken in een zuivelcampagne te gebruiken voor een promotiecampagne voor plantaardige alternatieven. Dit zou niet alleen goed besteed zijn voor de menselijke gezondheid, maar ook voor de dieren en het milieu.

Koeien moeten voor een continue melkproductie elk jaar zwanger worden gemaakt om te kalveren. De jonge dieren worden meestal al binnen enkele dagen bij hun moeder weggehaald omdat de melk van de koe voor menselijke consumptie bestemd is. Het milieu wordt zwaar belast door het gebruik van zuivel. Volgens het rapport Livestock’s Long Shadow van de FAOis 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de veehouderij. Dat is meer dan de uitstoot door vervoersmiddelen.

In het verleden heeft de zuivelindustrie met groot opgezette campagnes mensen ervan proberen te overtuigen dat melk onontbeerlijk is in een gezond voedingspatroon. Zuivelgebruik zou bijvoorbeeld nodig zijn voor de botopbouw. In de afgelopen jaren is dit echter sterk ter discussie komen te staan.

Met het oog op een duurzame toekomst is het voor mens, dier en milieu onverantwoord dat er van overheidswege een verhoging en stimulering van het gebruik van zuivel komt.

Alex Romijn is medewerker van Bite Back en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Melkveehouder: Ik draai helemaal niet met een grote boog om je vraag heen. Het door jou gesignaleerde "Het Nationale Waterplan" zou best een probleem kunnen zoals jij het schetst. Maar ik dacht dat we hier discussieerden over o.a. het aandeel van de veeteelt in de mileuproblematiek. Ik heb al eerder gezegd dat natuurlijk niet alleen de veeteelt overal de schuld van is maar dat hun aandeel wel zeer substantieel is. Nu kun je met allerlei voorbeelden aankomen waaruit zou blijken dat er ook andere sectoren zijn die activiteiten verrichten die schadelijk zijn. Mijn antwoord daarop is simpel: Als het zo is dat dat Nationale Waterplan zoveel ellende veroorzaakt als jij schetst dan ben ik daar ook op tegen. Ik heb al eens vaker beweerd dat iets wat fout is niet minder fout wordt omdat ergens anders iets gebeurt wat nog fouter is. Je kunt de ene misstand niet simpelweg wegstrepen tegen de andere. Alles wat wordt ondernomen in deze wereld en mens, dier en natuur bedreigt moet zeer kritisch tegemoet worden getreden. De mens zal radicaal anders met de dieren, de natuur en de wereld moeten omgaan dan tot nu toe het geval is geweest. En dat zal (grote) offers gaan kosten, als het al niet te laat is! Ik kan je vraag niet duidelijker beantwoorden dan ik nu gedaan heb. Ik hoop dat je hiermee tevreden kunt zijn, in ieder geval wat de vorm betreft.

 • no-profile-image

  centje

  Jaren geleden logen de milieuterroristen dat alles kapot zal gaat van de zure regen. Waar blijf die zure regen nou ???? Allemaal leugens en verhaaltjes, precies zoals we gewent zijn, van al die terroristische en criminele organisaties zoals pvdd,vin en wd. Met maar 1 doel, alle boeren weg uit Nederland !! En dat doen ze door brandstichting, geweldpleging, inbraak en zelfs moord. En zulke uitwassen van de samenleving worden gesteunt door herman en joost.............. Ga maar gauw weg, gegroet

 • no-profile-image

  Jac

  hoe durft iemand uit de overgesubsidieerde milieusector te spreken over subsidie aan de landbouw?
  landbouw produceert voedsel, de milieuvereningne en actiegroepen produceren alleen maar een diarree aan onzin die kostprijsverhogend werkt in alle opzichten.
  De grootste farce is het zogenaamde klimaatprobleem wat volgens enkele politici en zwaargesubsidieerde niet onafhankelijk onderzoekers in de wereld is geholpen en waarmee miljoenen euro's worden verdiend door allehande verenigingen, instituten en in reclamcampagnes van bedrijven. De mensen besodemieteren met deze leugen geeft blijkbaar het recht om overal maar heffingen op te leggen, dingen te verbieden zodat de industrie je andere dingen kan verkopen.
  Ok ik ben geen voorstander van overheidsreclame voor produkten maar dit soort stakkers zou beter worden verplicht om te gaan werken ipv iedere dag weer met een nieuw groepje medestakkers onzin te gaan verkopen op kosten van de belastingbetaler.

 • no-profile-image

  dirk

  Het enige milieuprobleem dat wij kennen is zwerfvuil!De rest is geen discussie waard omdat alles op zeer grove leugens door de strot van de burger die er de ballen verstand niet van heeft word gedrukt.Sommigen geloven alles omdat ze zo ver van de natuur afstaan.Als enige staat een boer nog in contact met de natuur.In tijd van weelde keert de mensheid zich tegen zichzelf wat je al enige tientallen jaren kunt zien.Dat heeft ook met jalouzie te maken.Zie de site:brok.be

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Herman, dat je mijn manier van discussieren kunt waarderen doet me deugd, maar.......ik krijg geen antwoord op mijn vraag/opmerking. Je draait er met een grote boog omheen. Ik begrijp ook wel dat dit een hele lastige is omdat je met na beantwoording door de kat of door de hond gebeten wordt, maar daarom zou ik ook zo graag antwoord van je krijgen op de negatieve milieuaspecten van het Nationaal Waterplan. O, nog beter, de conclusie dat men helemaal fout zit met de methaan hype.

 • no-profile-image

  onderneem-STER

  Hahaha jahoor: Sojamelk! Da's pas een goed alternatief, de produktie van soja is namelijk zeer goed voor het milieu en voor de menselijk bewoners en de wilde dieren in de regenwouden! Er wordt daar namelijk erg verantwoord verbouwd en nauwelijks bestrijdingsmiddelen gebruikt, geen bomen gekapt, geen dieren verjaagd, geen mensen omgekocht, omgelegd, gechanteerd of geintimideerd.
  Importeren maar die verantwoord geproduceerde "zooi-ja", kunnen ze in Midden en Zuid Amerika lekker rijk worden en kunnen alle Europeese boeren in de bijstand. Lekker toch? Hoef je ook niet zo vroeg op te staan om te melken.

 • no-profile-image

  johan

  He jakkie, moeten we allemaal aan de sojamelk

 • no-profile-image

  marjon

  helemaal mee eens!! Je kan een mens niet dwingen zuivel te eten of te drinken!!

  Probeer iets te doen aan het overschot, daar is men bijgebaat!

  Probeer vraag en aanbod op elkaar af te stemmen

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Nog nooit, jarenlang nog nooit, hebben diegenen zoals de heer Schober antwoord gegeven op de volgende prangende vragen, die velen op dit forum hen hebben voorgelegd:
  1. Hoe een plantaardige productieverhoging te creëren zonder dierlijke meststoffen aan de bodem toe te voegen. In de visie van Herman wordt een desastreuze roofbouw werkelijkheid.
  2. Hoe om te gaan met de gigantische toename van voor de mens niet te verteren plantaardige afvalstoffen van de voedselproductie. Nu worden die gerecycled door de intensieve veehouderij en omgezet in hoogwaardige door de mens verteerbare eiwitten.
  3. Hoe de grond vruchtbaar te maken en vruchtbaar te houden (zonder dierlijke meststoffen) die nu alleen geschikt zijn voor graslanden.
  4. Waar het extra areaal vandaan moet komen voor deze toename van plantaardige voedingsmiddelen, immers vele gronden zijn hiervoor niet geschikt, of wil Herman hiervoor natuur opofferen ?
  5. Hoe binnen afzienbare tijd voedselrassen te creëren die op slechte gronden kunnen gedijen zonder terug te vallen op gentech ? Want ook daar zijn Herman en co. tegen.
  6. Steeds meer geleerden ( wereldwijd vele duizenden reeds) trekken het klimaatverhaal ernstige in twijfel. Zie de post van Jac uit Sevenum. Hoe gaan we de enorme verspilling van gelden die nu gestopt worden in de klimaathype financieren ?
  6. En daarop aansluitend, wie staat garant voor de gigantische kapitaalvernieting door een versnelde afbouw van de veehouderij ? Bovendien is een belangrijk deel van de wereldeconomie afhankelijk van de dierlijke sector.
  7. Waarom zijn de verhaaltjes van veganisten, milieugroepering en de filmpjes van PvdD en dergelijke altijd boven alle twijfel verheven. En waarom worden mensen die het daar niet mee eens zijn en zich wel verdiepen in de feiten om zijn minst meewarig (dat is nog wel de mildste uitdrukking) bejegend of zelfs vijandig en beschouwd als nitwits ?
  Ik denk dat de meeste rationeel denkende Nederlanders het antwoord op deze vragen zonder meer kunnen beantwoorden.

 • no-profile-image

  Jac

  zeg Herman fijn dat jij het idee hebt dat melkveehouder op nivo met jou wil discussieren maar,
  met jou is niet te discussieren, jij herhaalt in al je stukjes de vooringenomen mening van groepen activisten die denken de waarheid in pacht te hebben en noemt dit feiten. daarna ga je iedereen die iets anders vindt of wel met feiten aankomt afdoen als op de tenengetrapte boertjes van buten.
  Ik weet niet waarom jij denkt dat jou onzin feiten zijn ? slechte verdeling van voedsel = schuld veehouderij? ernstige dierenmishandeling = veehouderij Opwarming aarde is veehouderij?
  dit alles slaat nergens op!
  opwarming van de aarde heeft geen moer te maken met veehouderij of mensheid dit is puur natuur, de zon.....

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Paul: Dat je een simpele schrijffout aangrijpt om mijn beweringen te bestrijden........... Wie gebruikte het "stakker" hier ook al weer?

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Wereldwijd blijkt de veehouderij meer broeikasgassen uit te stoten dan alle auto’s, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen. De berekeningen zijn afkomstig van en gevalideerd door de Wereld Voedselorganisatie (FAO), het World Watch Institute, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit en tal van andere gezaghebbende bronnen.
  Als dit je nog niet overtuigt van de ernst van de situatie door wie moet je dan nog overtuigd worden? Onze Lieve Heer misschien?

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Ik zie in beide reacties hierboven het woord "stakker" opduiken. Typisch dat wanneer men kennelijk geen argumenten voorhanden heeft om een bepaalde stelling/mening/opinie te bestrijden men overgaat tot het kleineren, ridiculiseren, ja zelfs soms criminaliseren van de ander. De leugen waarmee menigeen is opgevoed, nl. dat melk móet, wordt door steeds meer mensen doorzien. Het artikel van Romijn raakt de kern van de zak heel goed. Ook Marianne Thieme heeft over deze aangelegenheid een bijzonder helder opinieartikel geschreven. Uiteraard kunnen ze bij de sector slechts op hoon en (onberedeneerde) woede rekenen. Maar Nederland is gelukkig ook een land van verstandige mensen die er voor gezorgd hebben dat er b.v. een partij in het het parlement is gekomen die de samenleving bij voortduring confronteert met de kwalijke gevolgen voor mens, dier en milieu van een desastreus landbouw- en veeteeltbeleid. Dierenleed, te veel te dikke mensen, een enorme uitstoot van o.a. methaan, zie daar het resultaat van campagnes als van Joris Driepinter, Het meest Veelzijdige (lees: verziekte) Stukje Vlees en andere propaganda-acties. Het wordt hoog tijd alternatieven te gaan zoeken voor de overkill aan dierlijke eiwitten die thans geconsumeerd worden. Alternatieven die er eigenlijk natuurlijk al lang zijn maar door de sector, gesteund door de minister en de boerenpartij CDA, angstvallig ontkend dan wel genegeerd worden.

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Herman ik zie het al gebeuren dat jij van overkill aan dierlijk eiwit de overstap maakt naar een alternatief, namelijk de keuze tussen gras eten en onkruid zoals brandnetels en distels eten. En dan maar klagen dat er geen natuur meer is, waardoor zal dat zijn gekomen? Door stakkers als herman.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Dat bedoel ik dus..................!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Herman, dat Romijn de kern van jouw zak goed geraakt heefd doet mij deugd. Wil je mij het opinieartikel van Thieme over dat zakincident ook laten zien. Je kunt dat ( of er) immers geen zak aandoen!!!! Het door mij gebruikte woord STAKKER is niet beledigend bedoeld, maar als medelijden dat iemand zover van de realiteit kan afdwalen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Hallo Herman, je raakt met je opmerking over methaan een "groot maatschappelijk probleem" waar gek genoeg tot heden alleen de landbouw op afgerekend wordt.
  Graag jou mening (en oplossing) over de gigantische hoeveelheden methaan die worden uitgestoten als het huidige Nationaal Waterplan ten uitvoer wordt gebracht. Peilverhoging, hogere grondwaterstanden en moerasvorming voor het creëeren van "nieuwe natuur"........met als gevolg een gigantische toename van de uitstoot van moerasgas. En juist dit moerasgas is niet meer en niet minder dan methaan. Het broeikasgas waarmee de landbouw continue om de oren geslagen wordt. ik kan het niet begrijpen dat de landbouw op slot wordt gezet als ze binnen 3 kilometer van een natuurgebied wonen, terwijl nota bene ín het natuurgebied de productie van methaangas wordt gestimulleerd. Nou Herman, ik wacht in spanning af hoe je me hier een antwoord op formuleert.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Melkveehouder: De uitlaatgassen en de mestproductie van koeien zorgen voor één derde van het methaangas wereldwijd. Methaan warmt de aarde 20 keer zo snel op als CO2. Daarnaast stoot de koe ook nog een derde van alle ammoniak uit. Mij dunkt dat het aandeel van de veehouderij hiermee tamelijk relevant is. Natuurlijk is de veehouderij niet alleen de schuld van alles. Maar het wordt steeds duidelijker dat die sector in grote mate bijdraagt aan het probleem van de globale opwarming. en daar zal, hoe dan ook, een oplossing voor moeten komen! Op dit forum wordt de PvdD en iedereen die daarmee sympathiseert er van beticht dat men de boerenstand de nek om wil draaien. Maar wat de PvdD doet is niet meer en niet minder dan de samenleving confronteren met de gevolgen van de veeteelt wereldwijd. En die gevolgen liegen er niet om! Natuurlijk is dat niet leuk voor de mensen die hun brood in die sector verdienen. Ik begrijp daarom de frustratie van die kant ook wel. Men doet zijn werk in de overtuiging dat men naast het genereren van een behoorlijk inkomen ook activiteiten verricht die een zeker maatschappelijk nut hebben. Meer en meer blijkt echter dat naast dat maatschappelijk nut er aan die activiteiten ook zeer grote nadelen kleven. Nadelen in de vorm van extreem dierenleed, vervuiling van het milieu, in stand houden van de ongelijke voedselverdeling in de wereld. Ik ben in een milde bui en daarom wil ik best toegeven dat degenen die in de sector werken geen notoire dierenbeulen zijn die opzettelijk de lucht vergiftigen en er voor zorgen dat miljoenen mensen honger blijven lijden. Natuurlijk niet, zo simpel liggen de dingen niet! Maar de realiteit is nou een maal zo dat al die zaken zijn zoals ze zijn. Ik wil in een wereld leven waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven, zonder dat de één de ander uitbuit en het recht ontzegt te leven zoals de natuur het bedoeld heeft. Ik wil graag leven in wereld die ook voor onze kinderen en kindskinderen nog bewoonbaar en genietbaar is. En ik wil ook graag leven in een wereld waarin geen mensen van honger omkomen terwijl dat niet hoeft. En ik denk dat de veeteelt, onbedoeld, een negatieve rol speelt, zeker op de manier waarop die momenteel is georganiseerd. Het roer zal om moeten en dat gaat niet zonder pijn. Iedereen probeert - en dat is menselijk - zijn rol in het geheel zo positief mogelijk voor te stellen. Maar de feiten wijzen nu een maal uit dat de veeteelt en belangrijke oorzaak van de problemen is. Daarom blijf ik er bij dat een drastische vermindering van de vlees- en zuivelproductie een relevant deel van de oplossing van de problemen zal vormen. Overigens wil ik nog opmerken dat ik uw manier van reageren op mijn standpunten en verademing vind te midden van de cynische en kleinerende oprispingen die vaak van anderen lees. Mijn waardering daarvoor!

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Wim Zandbergen: Het wel goed, Wim! Jij noemt me maar zoals je wilt. Het raakt me niet. Je zou eens een voorbeeld kunnen nemen aan Melkveehouder die, hoewel hij het hartgrondig met me oneens is, zijn fatsoen houdt en wél op een inhoudelijke wijze kan en wil discussiëren. Groetjes!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ooit al eens gelezen dat vegetariers en verwante geesten een " geweldig " gevoel voor humor zouden hebben. Als je de horrorscenario's van Herman moet geloven en de eeuwig ontbrekende grappige kwinkslagen wordt dit beeld wel bevestigd. Kop op Herman, het is nog nooit zo donker geweest of het is ook weer licht geworden!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De oorzaak van alle ellende is dat we in ettelijke decennia een groot gedeelte van de CO2 wat in de aardbodem is opgeslagen aan het verbruiken zijn. Niet de koeien, varkens of welk ander wezen ook, maar de verbrandingsmotoren, verwarmingsketels en alles wat ook maar op kolen, turf, aardolie of aanverwante zaken haar energie put is de oorzaak van de verhoogde CO2 uitstoot. Zoals ieder mens weet hebben planten CO2 nodig; hoe meer CO2 hoe beter de groei weet inmiddels iedere tuinder. Door deze verhoogde CO2 uitstoot versnelde plantengroei, meer groenvorming en in de herft logischerwijs meer blad- en groenafval. Dit groenafval gaat rotten waardoor methaan ontstaat. Bij veel groenafval ook veel methaan. Tevens is dit (overmatig) bladafval een voedingsbodem voor versnelde plantengroei waardoor de biodiversiteit afneemt. Dit is de kringloop waar we in zitten en de onderbouwing dat niet de landbouw maar juist de hiervoor genoemde activiteiten de oorzaak zijn van alle ellende. Je hoeft je nuchter boerenverstand maar te gebruiken om te weten dat extra uitstoot van CO2 in een gesloten kringloop die voorheen stabiel functioneerde alleen maar veroorzaakt kan worden door het inbrengen van extra CO2. Het CO2 wat voorheen opgeslagen bleef in de aardbodem.

 • no-profile-image

  Boerin

  Dirk ik ben het helemaal met jou eens, het zwerfvuil in dorpen en steden wordt steeds erger en dat schijnt milieu mensen niet te hinderen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw hadden we zure regen (hele bossen zouden verdwijnen) de schijnoplossingen hebben de landbouw veel geld gekost. Later het gat in de ozonlaag, dat steeds maar groter werd. Nu weer het gevaar van CO2, het is een grote truk om mensen het geld uit de zak te kloppen. Zo houdt de economie draaiende en je moet altijd een kleinde bevolkingsgroep de schuld van alles geven, dat werkt het beste.

 • no-profile-image

  dirk

  De mens zal moeten.......,dat is een regel die veel voorkomt bij mensen zoals Herman(zoals vaker bij mensen die de linkerkant van het kiezersspectrum bewandelen).
  Offers brengen..........als het al niet te laat is..........waarom zijn mensen zoals jij altijd zo doemdenkerig en negatief over de mens in het algemeen??
  Vrijheid ,blijheid Herman komop zeg.Het gaat helemaal niet slecht met het milieu.Je kunt beter accepteren dat de wereld steeds aan verandering onderhevig is,of je dat nou leuk vindt of niet!Waarom mag het klimaat niet veranderen?Dat is nooit anders geweest!De mensheid en de dieren en planten zijn nog altijd in staat gebleken in die 4,5 miljard jaar om zich aan te passen.Als bv de woestijn ergens oprukt dan verdwijnt hij op een andere plek.Kortom kwestie van verhuizen met de hele hap.Zou de zee in 10000 jaar 1 meter stijgen dan trekken we ons toch terug!Plek genoeg.Het is gewoon een nieuw soort geloof dat aan het ontstaan is dat denkt dat er niks slechter is als de mens,ik vindt dat erg griezelig.Herman,je mag het er gerust niet mee eens zijn maar je ziet het allemaal wel erg zwart in.

 • no-profile-image

  Jac

  Herman Herman toch, doe die oogkleppen een af..... broeikasgassen bestaan niet dus je kan ze ook niet produceren.....
  Broeikasgassen zijneen verzinsel van grote subsidieverslindende organisaties die met geweldige rekensommetjes de mensen de stuipen op het lijf willen jagen met iets dat niet bestaat, het broeikaseffect. Milarden worden er wereldwijd uitgegenven en opgestreken door bedrijven en instellingen waarvan je er zelf al enkele noemt, het is puur business en inkomen van veel mensen maar daarmee wordt het nog geen waarheid.
  bekijk eens de BBC Docu. The great Global warming Swindle......

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Herman je blijft steeds af van waar het wel om gaat, als eens zou beginnen met riool, dus ook riooloverstort, aan te pakken is meteen het gehele problematiek opgelost.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Dirk: Als de meningen op dit forum maatgevend zouden zijn voor de hele samenleving zou ik het inderdaad erg zwart inzien. Gelukkig weet ik mij gesteund door veel mensen en organisaties die zo langzamerhand gaan inzien dat we zo niet langer door kunnen gaan. Niet dat ik zo oranjegezind ben, maar als een Willem Alexander al een oproep doet om minder vlees te eten, de FAO - toch ook niet zo maar een clubje linkse hobbyisten - en tal van andere wetenschappers keer op keer de warschuwende vinger heffen ja, dan mag je toch heel misschien er wel eens van uitgaan dat er wel degelijk wat aan de hand is. De rek is er wat de wereld betreft nu echt bijna uit! Jammer dat jullie zo hardnekkig blijven geloven dat het allemaal vanzelf wel goed komt. Ik houd er nu maar over op want ik heb niet de illusie dat ik jou en een hoop anderen op dit forum weet te overtuigen van de ernst van de situatie. Ik hoop en vertrouw er op dat de verstandige krachten in samenleving en politiek door zullen gaan met de vinger(s) op de zere Plek(ken) te leggen en het bewustwordingsproces op die manier zullen stimuleren. Misschien dat we dan nog een klein kansje hebben op een goede afloop voor mens, dier en wereld. Ik wens je alle goeds toe!

 • no-profile-image

  Jac

  Och Herman, als nederland een land van verstandige mensen was dan hadden we geen partij voor de dieren gehad. De enigen die zich een partij voor de dieren en dergelijke kunnen veroorloven zijn mensen, landen, die een overkill aan luxe, weelde, en overvloed aan goede voeding voor weinig geld hebben. Verder is niemand verplicht om vlees te eten of melk te drinken. Dat het allebei goed voor je is naast plantaardig voedsel staat voor mij buiten kijf, de mens is van nature een alles eter en geen herkauwer. dat er mensen zijn die geen maat kennen is eigen verantwoordelijkheid net zoals de diertjes en milieufreaks die op dat gebied geen maat kennen en op slinkse wijze op het gevoel spelen van de mensen die zich nergens in verdiepen of nuchter over na kunnen denken. Dit is vuilere politiek dan gewoon de werkelijkheid vertellen en de voordelen benadrukken.
  En dus: ja ik vindt mensen zoals jij stakkers

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Herman toch, je weet niet meer waar je mee bezig bent. Paul aanspreken op iets wat ik heb genoteerd. Had je liever gehad dat ik je een zielig hoopje ellende noem?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Meneer Romijn gaat nu iedere keer kijken of er gereageerd is. Nu, daar komt de enige juiste reactie: STAKKER!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Boer

  Herman gisteren werd in een radio praatprogramma een fragment gedraaid van een global warming specialist, oh sorry, climate "change" specialist (zo snijdt het mes aan twee kanten) die zei "we are going to come up with numbers the world can not ignore". In dat fragment betekende het zoveel als we passen de nummers aan en ronden ze daarna af naar boven om aandacht te krijgen. Hoezo climate swindel? Produceerd vee metaan? Absoluut herman, alleen als je het vergelijkt met andere bronnen zoals de oceanen, de moerassen en wetlands vind je die hoeveelheid niet terug. En herman je moet diep adem blijven halen want je CO2 uitstoot koeld de aarde af. Van CO2 is al lang bewezen is dat het geen broeikasgas is hoewel dat door veel van die specialisten wel wordt beweerd. Ik ben het met Dirk eens dat de wereld altijd veranderd en dat we er als mensen weinig invloed op hebben. Maakt niet uit hoeveel miljarden je er tegen aan gooid, uiteindelijk komt het er op neer dat we ons alleen maar kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden mocht het klimaat veranderen. Daarmee wil ik niet zeggen dat we als mensheid maar door moeten blijven vervuilen. Oh herman er is goed nieuws. Er zijn nu minder sunspots op de zon en dat betekend dat ie wat minder fel brandt. Koeld de aarde vanzelf af en wie weet krijgen we weer een nieuwe ijstijd! Waar ging het ook al weer over? Oh ja, gerda kan gerust zuivel promoten zonder dat de aarde stopt met draaien.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.