Home

Achtergrond

Onderzoek naar intensieve veehouderij Groningen

De provincie Groningen gaat een onderzoek instellen naar de juridische houdbaarheid van begrenzing van intensieve veehouderij in de provincie.

Dat is besloten tijdens een extra vergadering over het Provinciaal Ontwikkelingsplan (POP).

In het ontwerp POP was opgenomen dat Groningen nieuwe intensieve veehouderijen wil weren uit de provincie en dat gezinsbedrijven met een kleine neventak pluimveehouderij op slot worden gezet. Zij kunnen deze neventak niet meer uitbreiden, terwijl agrarische bedrijven waarbij de pluimveehouderij de hoofdtak vormt deze mogelijkheid wel zouden behouden.

Tegen dat onderdeel van het POP is veel bezwaar gemaakt. Een groep pluimveehouders bood vorige week nog handtekeningen aan tegen het plan. Tijdens de Statenvergadering bleek dat veel partijen ook niet voor het weren van alle intensieve veehouderijen en het op slot zetten van de pluimveehouderij als neventak zijn, maar tot een eensluidende oplossingen kwamen de partijen niet. Op initiatief van het CDA wordt nu een onderzoek ingesteld, waarbij vooral aandacht is voor de juridische houdbaar en de duurzaamheid van de bedrijven.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.