Home

Achtergrond

Nog geen prijsdaling landbouwgrond

Nadat in het eerste kwartaal het aantal transacties met agrarische grond én de prijzen daalden stabiliseert de markt. Het aanbod van grond met een agrarische bestemming sluit goed aan op de vraag.

Van een duidelijke aanbodsdaling is nog nauwelijks sprake, zegt Harry Boertjes, voorzitter van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). "De melkveebedrijven zijn doorgaans het meest actief op de grondmarkt, gevolgd door akkerbouwers. De opbrengstprijzen blijven slecht, maar niettemin zien we de sterkere bedrijven nog steeds goed betalen voor gunstige percelen. Lokaal zijn er wel grote verschillen tussen intensieve en extensieve landbouwgebieden." De overheid houdt de grondprijs ook op peil door gronden voor natuur soms versneld aan te kopen.

De intensieve veehouderij zou vanwege de mestproblematiek een grote grondvrager kunnen worden, maar dat is het op dit moment nog niet, ondanks dat de prijzen de laatste maanden licht zijn aangetrokken. "Vooral varkenshouders houden zich koest. De prijzen liggen toch te hoog om alleen vanwege de mest grond aan te kopen." Traditioneel is dit een rustige periode voor akkerbouwers. De gewassen vergen volop hun aandacht. Of ze straks massaal zich op de markt begeven, lijkt Boertjes onwaarschijnlijk.

"Gezien het onzekere economische peil verwacht ik toch niet dat na de zomer de prijzen direct aantrekken. We merken dat de prijzen sterk reageren op prijzen in de landbouw. Meer nog dan op de recessie zelf. Die invloed wordt misschien overschat." De prijzen zijn steeds beweeglijker en daarom is het in toenemende mate lastig om goede voorspellingen te doen, aldus Boertjes.

De vraag naar complete bedrijven houdt volgens Boertjes aan, terwijl het aanbod volgens zijn waarneming met circa 10 procent is gestegen. Blijkbaar zijn er toch meer stoppers dan voorheen. "Het betreft niettemin slechts een beperkt aantal goede bedrijven dat te koop wordt aangeboden in vooral Friesland en Drenthe. Uitgekochte boeren lijken toch aan te kunnen kopen."

Of registreer je om te kunnen reageren.