Home

Achtergrond 18 reacties

'Niet weer onderzoek naar verbod pelsdierhouderij'

Doe niet nog een onderzoek naar de mogelijk financiële gevolgen van een verbod op de pelsdierhouderij.

Het voegt niets toe, de politiek is nu aan zet, stelden gisteren PvdA en SP, de partijen die het initiatief namen om het fokken van nertsen per 2018 te verbieden. SGP, CDA en VVD wilden nog een keer het oordeel van een onafhankelijk deskundige. Maar de drie adviezen die er nu liggen moeten volstaan, vindt Harm-Evert Waalkens (PvdA). Het verbod voorziet niet in schadeloosstelling van de pelsdierhouders die wel tot 2014 moeten blijven investeren in goede huisvesting van de nertsen.

De Tweede Kamer is ondanks vele debatten nog altijd verdeeld over het verbod. Maar een meerderheid vindt het niet langer aanvaardbaar om nertsen, in het wild solitaire roofdieren, puur voor hun bontvel in kooien te houden. De nerts is het enige roofdier dat nog op zo'n manier wordt gehouden, stelde Krista van Velzen (SP).

Gezonde bedrijfstak

Het CDA is tegen de maatregel, zeker zonder compensatie van de fokkers. "Binnen het CDA wordt er over gedacht om in het verkiezingsprogramma op te nemen dat we het verbod weer gaan intrekken'', meldde Ger Koopmans. Hij noemde het wetsvoorstel eerder onnodig, aangezien het om een gezonde bedrijfstak gaat. Koopmans voorziet dan ook schadeclaims van nertsenhouders die het volgens hem niet goed onderbouwde verbod aanvechten.

Ook minister Gerda Verburg (Landbouw) denkt dat de nertsenhouders dit verbod niet konden voorzien. "Het is risico dat de staat een deel van de schade zal moeten vermoeden, acht ik aanwezig'', meent ze. De bewindsvrouw is tegen dit verbod. "Ik zie geen juridische kink in de kabel'', stelde Van Velzen afgaand op het advies van de parlementair advocaat. "We kunnen nu echt een stap zetten om iets te veranderen. Het buitenland kijkt toe. Ook in Denemarken woedt deze discussie nu.''

Dinsdag stemt de Kamer eerst over de suggesties waarmee diverse partijen het voorstel graag zouden aanpassen. Als die geen steun krijgen en er niet hoeft te worden getornd aan het voorstel voor het nertsenverbod, komt ook dat dinsdag in stemming.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Boer: Mooie gebouwen met klimaatregeling, 24 uur per dag toegang tot schoon water en gezond voedsel. Beschrijft u hier het Nederlandse gevangeniswezen? Bent u nou werkelijk zo naïef - of afgestompt - dat u denkt dat met deze voorwaarden de dieren recht wordt gedaan? Nertsen zijn wilde dieren die in de natuur horen te leven en niet in uw mooie gebouwen met al die prachtige voorzieningen. Het simpele feit dat deze prachtige dieren in volkomen onnatuurlijke omstandigheden worden gehouden en vervolgens een wrede vergassingsdood wacht - en dat voor een volslagen overbodig luxe product - is al meer dan schandelijk. En dat een groot deel van de wereldbevolking geen toegang tot voedsel en schoon water hebben komt juist door de (intensieve) veeteelt! Nog een reden te meer om zo snel mogelijk over te gaan tot drastische beperking van de vleesproductie en -consumptie.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Jeroen: Een oplossing? Gewoon zo snel mogelijk ophouden met die dierenkwellerij die geen enkel ander doel dient dan verwende consumenten met te veel geld een overbodig product aan te smeren. Respect voor en mededogen met dieren, als je over oplossingen praat, dan is dát de oplossing!

 • no-profile-image

  Boer

  Herman je bent niet zo "afgestompt" dat je me niet begrepen hebt. Door productie te verbieden in nederland los je helemaal niets op. Je verschuift alleen zoals Jeroen al opmerkte, de productie naar andere plekken. De nertsen op de nertsen bedrijven zijn nertsen met een handicap. Ze hebben namelijk geen idee meer hoe ze zich moeten handhaven op een plek waar de voorouders zich vele generaties geleden thuis voelden als een vis in het water. Herman het heeft geen enkele zin on een hoge bloeddruk te krijgen van iets dat je niet kunt veranderen hoe hard je er ook over tekeer gaat.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Nou, de heer Koopmans geeft een wel een geheel andere invulling aan het begrip "gezond" dan ik en vele anderen. Een sector waarin dieren systematisch van hun vrijheid zijn beroofd en in onwaardige omstandigheden zijn "gehuisvest" om vervolgens op een uiterst wrede manier te worden gedood, gezond noemen getuigt van een enorm cynisme dan wel van grenzeloze domheid. Daar trapt het volk toch echt niet meer in, meneer Koopmans!

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ik het erg vind? Sorry, me beste vriend heeft een groot nerstenbedrijf en elk jaar help ik (als ik tijd heb).
  Zolang er vraag is en men toch geen subsidies opvraagt en banen geneert, dan vind ik het zeker niet erg.
  Dat toontje is het zelde toontje wat jij meent te moeten aanslaan richting de agraries?!
  En over die kinderen, nee wij doen het niet, maar we halen het nog wel op uit China, dus welk punt wil je daar mee halen?

 • no-profile-image

  Jeroen

  Hermientje, kom eens met een oplossing ipv alleen wat loze worden van een betoog.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Hermantje toch en in jouw groene wereld eet ieder gras en van de uitwerpselen kan men autorijden.
  Wanneer kom je van die rose wolk naar de werkelijkheid?
  Door het verbieden gaat productie puur naar Oost Europa en daar gaat het er wel wat anders aan toe, maar dat wil je eigenlijk. typisch zo Nederlands iets, wij doen net of we er wat aan doen en via de achterdeur halen we het nog binnen.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Boer te Klaas. Lijkt me beter dat men met uitroeien bij u beginnen. Nederland een beschaafd land ? In ieder geval hoort u daar niet bij gezien uw taalgebruik. Misdadig ben je in Nederland de wet overtreedt en niet als je binnen de kaders van de wet werkt. Misdadig is wanneer je mensen zonder vergoeding hun broodwinning en hun oudedagsvoorziening afneemt, dat is pas fascistoïde.
  Dimmen een beetje, meneertje.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Boer: Dus als het maar geld oplevert is zo'n beetje alles geoorloofd? Nertsen zijn wel degelijk wilde dieren. Dat veel van die dieren tegenwoordig in gevangenschap worden geboren, leven en sterven bestempelt ze nog niet tot gedomesticeerde dieren. Datzelfde geldt voor circusdieren. Het zijn en blijven wilde dieren die maar op één plaats thuis horen en dat is de natuur. Uw vergelijking met de "African American" gaat natuurlijk volledig mank. De mens is vrij in de keuze van zijn vestiging. De nerts niet! Bont is een overbodig product. Ik heb niks tegen overbodige producten maar als de totstandkoming er van gebaseerd is op onrecht aan levende wezens aangedaan houd mijn tolerantie op!

 • no-profile-image

  Boer

  Herman die nertsen waren ooit wilde dieren die in de natuur leefden. Dat is intussen vele nertsengeneraties geleden. Die dieren hebben geen idee dat het dak waaronder ze leven niet hun natuurlijke leefomgeving is. De enige keer dat ik medelijden heb met die nertsen is wanneer jou vrinden, de activisten inbreken op zo'n bedrijf en de dieren los laten. Als ze niet worden teruggevonden sterven ze een hele langzame dood in een omgeving die helemaal nieuw voor ze is en waarin ze zich niet weten te handhaven. Alsof een African American zich nog thuis voeld in de Afrikaanse savanne. Persoonlijk kan bont mij niks interesseren en bontjassen vind ik lelijk. De oosterlingen denken daar heel anders over. In Rusland is een bontjas geliefd en een statussymbool, en er komen steets meer mensen in die regio die zich zo'n bontjas kunnen veroorloven. Like it or not, bont is een groeimarkt. Het kan in Nederland geproduceerd worden onder goede omstandigheden of ergens anders onder minder goede of slechte omstandigheden.

 • no-profile-image

  Boer

  weg met die stinkzooi. Nergens voor nodig. Geen maatschappelijk draagvlak, dus rap wegwezen. Zoek maar een ander land als je deze misdadige praktijken wilt blijven uitoefenen, maar niet in een nog!! beschaafd land als Nederland. geweldige politieke beslissing. Nu de jagers nog uitroeien.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Jeroen: Dat kleinerende toontje mag je best achterwege laten, hoor! Ooit gehoord van een voorbeeldwerking? Wij laten ook geen kinderen meer werken in fabrieken of op het land, terwijl we weten dat het elders (nog) wel gebeurt. Ik merk overigens uit jouw reactie dat je het eigenlijk ook verkeerd vindt wat er met die dieren gebeurt. Maar ook jij komt weer met het non-argument dat als wij het niet doen anderen het wel doen en dan misschien nóg dieronvriendelijker dan hier. Ik besef heel goed dat onrecht niet bij de grens ophoudt. Maar door zelf het voortouw te nemen geef je in ieder geval een signaal af dat het wat jou betreft afgelopen moet met deze onfrisse praktijken. Ook in de door jou genoemde landen wordt overigens de weerstand tegen de grenzeloze uitbuiting van dieren steeds groter. En juist door daar hier duidelijk stelling tegen te nemen betekent dat voor de goedwillenden daar een extra stimulans om actie te voeren.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Wat is de volgende productietak die verboden gaat worden zonder schadevergoeding omdat een kleine groep activisten de productie hiervan overbodig vindt ? Wil het Nederlandse volk iets verbieden en raakt dat velen in de uitoefening van hun beroep en wordt hun toko onverkoopbaar, dan dient er een ruime schadevergoeding tegenover te staan. Deze besluitvorming riekt naar willekeur en past alleen in een dictatoriale staat. We bevinden ons op een glijdende schaal wanneer dit wetsvoorstel er door komt.

 • no-profile-image

  g.h.hutten

  ik ben het eens met hr koopmans
  enkele jaren terug zijn wel zijn nertsen veel verbetert . ze zijn een voor beeld voor andere sectoren
  hoe kunnen tegen standers weten wat de inkomsten en verdiensten in de volgende jaren zijn M AAR ze weten wel , dat voldoende moet zijn raar toch
  vrg henk.

 • no-profile-image

  centraal

  Hoe lang gaat het duren Herman tot je erachter gaat komen dat dat konijnevoer dieet van je direkt gelinkt is met de veehouderij?? Zonder de mest stoffen van de veehouderij zul je ook niet voldoende konijnevoer kunnen verbouwen. En tevens is de natuurlijke/dierlijke mest wel 1 van de voordeligste bron van bemesting. Dus jou konijnevoer zal wel aardig aan prijs worden zodra je ( zoals jij graag wilt) de intensieve veeteelt uitroeit. En wat is eigenijk het verschil tussen nertsen, die in ruime kooien zitten en elke dag verzorgd worden, en die konijntjes die bij een of andere kakker op het balkon staat in een klein kooitje en die als ie geluk heeft weer voer krijgt zodra het baasje eindelijk ziet dat het bakje leeg is??

 • no-profile-image

  down under

  Wel in jouw gepredik over het "lijden" van de dieren?

 • no-profile-image

  Boer

  Moet je nagaan! Heb je daar zo'n Herman die kan zeuren als een ouwe trut over hoe slecht de dieren het hebben in nederland. Nou herman, Bij ons hebben de dieren 24 uur per dag toegang tot schoon water en gezond voedsel. en zijn gehuisvest in mooie gebouwen met klimaatregeling. Een groot gedeelte van de mensen op deze planeet hebben geen regelmatige toegang tot voedsel of schoon water en leven in behuizing die wij in nederland niet geschikt achten om onze dieren in te houden. Hermien moet maar eens een paar jaar op vakantie gaan naar een van die gebieden. Daar knapt ie van op.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Centraal: Denk je nou werkelijk dat het onder barre omstandigheden houden van een konijntje op een balkon mijn goedkeuring wél zou wegdragen? Wat zijn dat toch voor hersenspinsels dat iets goedgepraat wordt door ergens naar te verwijzen dat ook verkeerd is. Het houden van nertsen, wilde dieren, in onderkomens die op geen enkele wijze tegemoetkomen aan de natuurlijke behoeften van zo'n dier, is en blijft een schandelijke vorm van dierenkwelling. Dit te meer omdat het een product betreft dat geen enkel nuttig doel dient maar alleen bedoeld is om de zucht naar status en luxe van decadente figuren elders te bevredigen. Om daarvoor dieren te laten lijden en hun hun waardigheid te ontnemen vind ik en veel anderen onacceptabel.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.