Home

Achtergrond 265 x bekeken 1 reactie

Neonicotinengebruik vraagt kritische blik

Stellen dat de massale winterbijensterfte komt door neonicotinen, is te kort door de bocht, vindt de NBV. Niettemin is waakzaamheid rond de middelen geboden, aldus de imkersvereniging.

De onderzoekers Van der Sluijs en Tennekes hebben in de NRC een discussie geopend over het gebruik van neonicotinen in land- en tuinbouw. De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) heeft zich hierover beraden. Neonicotinen zijn voor de bijen fundamenteel gevaarlijke stoffen. Het is goed mogelijk dat er toepassingen van deze groep van bestrijdingsmiddelen bestaan die weinig risicovol zijn voor bijen.

Echter het gebruik van neonicotinen, op gewassen, die bijen nodig hebben voor de bestuiving, zou gemeden moeten worden. De abnormale sterfte van volken toeschrijven aan het gebruik van neonicotinen, zoals de heren Van der Sluijs en Tennekes doen, is erg kort door de bocht en weinig gefundeerd. Ook in landen waar dit soort middelen verboden zijn komt abnormale sterfte voor. Bij bedekte teelten zijn er bij gebruik van met name imidacloprid in Nederland al vele jaren problemen met bijen en hommels. Bij de toepassing van imidacloprid volgens de druppelmethode gaat de activiteit van de bestuivende insecten sterk achteruit. Pas enkele weken na het gebruik van dit middel bezoeken bijen en hommels weer de bloemen. Bij open teelten valt dit gedrag natuurlijk veel minder op, bijen mijden dan het gewas en kiezen een andere drachtbron.

Het toeschrijven van de massale winterbijensterfte aan het gebruik van imidacloprid heeft onvoldoende fundament. Grote voorzichtigheid is echter geboden bij uitbreiding van de toelating van dit voor insecten gevaarlijke middel. Zeker nu opvallend veel residuen van imidacloprid zijn aangetroffen in het milieu in met name het Westland en de bloembollenstreek. De NBV zal daar waar mogelijk aandringen op een kritische analyse van de eisen tot toelating van neonicotinen.

De veroorzaker van de bijensterfte in de winter blijft de varroamijt, naast mogelijk Nosema ceranae en het gebrek aan stuifmeelbronnen in de zomer.

Jan Dommerholt is voorzitter van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Henk Tennekes

    Inmiddels hebben circa 350 Nederlandse imkers de petitie Stop de Bijensterfte ondertekend. Het moge duidelijk zijn dat deze imkers zich in ieder geval bij de bestrijding van de bijensterfte niet vertegenwoordigd voelen door het hoofdbestuur van de NBV.

Of registreer je om te kunnen reageren.