Home

Achtergrond 229 x bekeken

Mogelijk toch miljoenen extra voor co-vergisting

Het subsidiebudget voor biomassa en zonne-energie wordt in oktober mogelijk met ruim 250 miljoen euro verhoogd.

Die toezegging deed economie­minister Maria van der Hoeven gisteren in een debat met de Twee­de Kamer over de Stimuleringsre­geling Duurzame Energie (SDE). PvdA en ChristenUnie willen dat het geld eerder beschikbaar komt.

Tot nu toe zijn er nauwelijks aanvragen gedaan voor subsidie op windenergie. Coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie wil­len dat de niet-gebruikte gelden ten goede komen aan biomassa, waaronder co-vergisting, en zon­ne- energie. Volgens Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) gaat het om 180 miljoen euro voor de eer­ste categorie en 72 miljoen voor de tweede, waarmee tachtig boeren en vijfduizend particulieren zou­den kunnen worden geholpen.

Het liefst ziet het parlement dat het geld voor 1 juli wordt overge­heveld. De SDE is tot eind oktober opengesteld. Verhoeven onder­zoekt of een eventueel overschot over te hevelen is naar andere ca­tegorieën.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.