Home

Achtergrond

Moeilijk winbaar gas cruciaal in de toekomst

Moeilijk winbaar gas is in de toekomst cruciaal voor de mondiale energievoorziening.

Dat was gisteren de boodschap van een aantal sprekers op een conferentie rond het vijftigjarig bestaan van het Groningen-gasveld. Zij bogen zich over alternatieven voor olie en aardgas, waarvan de huidige in kaart gebrachte reserves naar schatting over veertig jaar op zijn.

De meest veelbelovende brandstof is methaanhydraat, een gas dat gevonden kan worden in min of meer permanent bevroren grond (permafrost) en diepe zeeën. Eerste onderzoeken hebben aangetoond dat de te winnen voorraden de gehele aarde voor circa 3000 jaar van energie kunnen voorzien. Alleen al in de Golf van Mexico is voldoende methaanhydraat aanwezig om voor tweeduizend jaar in de energiebehoefte van de Verenigde Staten te voorzien.

De problemen bij de winning zijn allesbehalve technisch van aard. ”Het ontbreekt vooral aan een economische impuls”, aldus Steve Holditch, hoofd van de opleiding tot olie-ingenieur aan de Texas A&M universiteit. Daarnaast spelen ook bij andere alternatieven, waaronder zonne- en kernenergie, politieke motieven en milieuproblematiek een rol.

Shell

Dat ondervond Shell tijdens de recent gehouden aandeelhoudersvergadering aan den lijve. Het olieconcern werd fel bekritiseerd door onder meer Greenpeace voor het staken van de activiteiten in wind- en zonne-energie. De investeringen daarin van 1,7 miljard dollar leverden simpelweg te weinig op.

Jeremy Bentham van Shell noemt de komende vijf jaar van doorslaggevend belang voor de juiste keuzen voor energievoorzieningen in de toekomst. Het duurt volgens hem vijf jaar om een raffinaderij te bouwen. ”Die is vervolgens dertig tot veertig jaar in bedrijf, waarmee je rond het jaar 2050 zit. Tegen die tijd zijn de huidige olie-en aardgasreserves uitgeput.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.