Home

Achtergrond

Ministers EU besluiteloos over bergboerenregeling

De EU-landbouwministers hebben nog geen besluit genomen over vermindering van het aantal voor landbouw minder geschikte gebieden.

Boeren in die gebieden komen in aanmerking voor subsidie, op grond van de 'bergboerenregeling'. De Europese Commissie stelde eerder dit jaar voor om het aantal gebieden te verminderen. Lidstaten hanteren namelijk wijd uiteenlopende criteria bij het aanwijzen. Vaak gaat het niet om fysieke ’handicaps’, maar sociaal-economische omstandigheden.

De Commissie vindt dat in dat geval sprake is van oneigenlijk gebruik van de subsidie. Ze heeft acht fysieke criteria opgesteld. Die hebben betrekking op klimaat, bodem en landschap. De lidstaten krijgen nu tot 31 januari 2010 de tijd om te onderzoeken welke gebieden volgens deze criteria voor steun in aanmerking komen. Ook kunnen ze alternatieve voorstellen doen om de subsidieregeling te herzien.

Als het komt tot drastische vermindering van het aantal kwetsbare gebieden, dan moet de steun aan boeren in die gebieden die zich niet meer kwalificeren geleidelijk worden teruggebracht, vinden de landbouwministers.

Minister Gerda Verburg (LNV) kan zich goed vinden in het Commissievoorstel. Ze wil de regeling vooral benutten voor steun aan boeren in veenweidegebieden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.