Home

Achtergrond

Melkkoeienprijs onder druk

De gebruiksveeprijzen blijven onder druk staan. Maar alleen bij de melkkoeien vertaalt zich dat in een lichte prijsdaling. Over de hele linie blijft de vraag heel erg matig.

Die lijkt voorlopig niet aan te trekken. Gebruiksvee wordt daardoor eerder goedkoper dan duurder. Het zeer kleine aanbod houdt daarbij de prijzen nog enigszins in de benen.

prognose:

moeizaam stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.