Home

Achtergrond

Meetmethode voor CO2-voetafdruk in tuinbouw

Ondernemers in de tuinbouw kunnen vanaf nu zelf inzicht krijgen in de hoeveelheid broeikasgassen die ze produceren.

De CO2-uitstoot kunnen ze berekenen via een nieuwe meetmethode die op de website tuinbouw.nl kan worden geraadpleegd. Dat maakte het Productschap Tuinbouw (PT) vandaag bekend.

Niet alleen de CO2-voetafdruk voor een bepaald product is te meten, ook is te zien op welke wijze de uitstoot van broeikasgassen in de tuinbouwketen verminderd kan worden. "Voor sommige producten is daar al vraag naar'', vertelt projectleider Suzanne Vlakveld van het PT. "De Nederlandse tuinbouw neemt met de ontwikkeling van de meetmethode het voortouw en streeft naar internationale erkenning van het protocol.''

De nieuwe meetmethode is ontwikkeld bij het onderzoeksconsortium van Wageningen UR (WUR), Blonk Milieu Advies (BMA) en Agri Information Partners (AIP). Het Productschap Tuinbouw en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het project gefinancierd. Om de tuinders te informeren over de meetmethode wil het PT de komende tijd workshops organiseren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.