Home

Achtergrond 176 x bekeken

Meer subsidie voor duurzame energie, innovatie en milieu

SenterNovem heeft in 2008 162.000 keer subsidie uitgekeerd voor duurzame energie, innovatie en milieu.

Dat is tweemaal zoveel als in het jaar daarvoor. De overheid reserveerde daarvoor 2,4 miljard euro, een stijging van 20 procent. Dat betekent dat er meer projecten subsidie kregen, maar dat er gemiddeld minder subsidie per project werd gegeven.

Het overgrote deel van de subsidiegelden ging naar bedrijven en ondernemers waaronder boeren, maar ook particulieren maken steeds vaker aanspraak op de subsidies. Dat blijkt uit het jaarverslag van SenterNovem.

Inmiddels wordt in Nederland per jaar 154,7 MW energie uit duurzame bronnen opgewekt. De projecten hiervoor maken gebruik van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) die op 1 april 2008 van start ging. De belangstelling voor photovoltaïsche zonne-energie (ZON-PV) is groot, er kwamen 10.000 aanvragen binnen.

Er zijn 68 initiatieven voor ethanolvulpunten en 31 aardgasvulpunten ontvangen subsidie. SenterNovem ondersteunt de totstandkoming van een landelijk netwerk van vulstations voor alternatieve brandstoffen (aardgas en ethanol).

SenterNovem werkt in opdracht van een aantal ministeries, waarbij EZ en VROM de grootste opdrachtgevers zijn. Daarnaast voert SenterNovem enkele opdrachten voor de Europese Commissie uit.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.