Home

Achtergrond 1 reactie

Meer ruimte veehouderij bij Natura 2000-gebied

Veehouders mogen hun bedrijf uitbreiden als de stikstofneerslag op een natuurgebied niet toeneemt, óók als die neerslag op zich veel te hoog is.

Minister Gerda Verburg (LNV) wil regelen dat in dat geval de stikstofneerslag buiten de natuurvergunning wordt gehouden, schrijft ze aan de Kamer. Ze moet dit nog met Brussel overleggen.

Voorts wil Verburg vastleggen dat voor 'bestaand gebruik' ook na vaststelling van de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden geen vergunning nodig is. De minister gaat daarbij uit van het feitelijk gebruik op 1 oktober 2005, toen de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 inging.

Voor beschermde natuurmonumenten in Natura 2000-gebieden gaan weer de oude natuurdoelen gelden. Vertaling naar (strengere) Natura 2000-doelen leverde te veel problemen op, aldus de minister.

Verburg onderzoekt of uitvoering van de beheerplannen wettelijk vastgelegd moet worden. Ze denkt dat dit niet nodig is. De Kamer debatteert vandaag met de minister over Natura 2000.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    Strengere Natura 2000-doelen leverde teveel problemen op,daar waren veel boeren al gauw achter

Of registreer je om te kunnen reageren.